Restorasyon Teknikeri

TANIM 

Restorasyon teknikeri, tarihi yapıların onarımı ve korunmasıyla ilgili olarak, mühendis ve mimar denetimindeki tasarım uygulamalarında ara meslek elemanı olarak çalışan kişidir. 

GÖREVLER 

Tarihi ve mimari değeri olan sanat eserlerinin TANIMlanması, korunması ve tanıtılmasıyla ilgili çalışmalar yapar, Koruma çalışmalarını projelendirir ve yürütür, Yapı bilgisi, malzeme ve inşaat teknolojisi, geleneksel yapı teknikleri ve tarihi atölye teknolojisi konularında bilgiler alır ve bunları uygular, 
Her türlü tarihi binanın restorasyonu, onarımı ve korunmasıyla ilgili olarak restoratör mimara yardımcı olur. 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

Mala, çekiç, duvarcı gönyesi, Metre, su terazisi, harç teknesi, Balyoz, iskele, merdiven, taş tarağı, Makineler: vinç, asansör, betoniyer. Çeşitli büro malzemeleri. 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

Restorasyon teknikeri olmak isteyenlerin; Tarihi eserlere ve güzel sanatlara karşı ilgili, Çizim ve tasarım yeteneğine sahip, Şekil ve uzay ilişkilerini görebilen, Gözel koordinasyonu gelişmiş, Düşüncelerini ifade edebilen, Sabırlı, hoşgörülü, İletişime açık kimseler olmaları gerekir. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

Restorasyon teknikerleri, bürolarda görev yaparlar ve çalışma genellikle temiz ve iyi aydınlatılmış bir ortamda ayakta yürütülür. Etüt çalışmaları ve bina restorasyonunun yapımı aşamalarında ise ortam tozlu, gürültülü, sıcak veya soğuk olabilir. Çalışırken, mimar, inşaat mühendisi, elektrik mühendisi, teknik ressam, şehir plancıları, bina inşaatı ve çevre düzenlemesiyle uğraşan diğer kişilerle iletişim halindedirler. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

Restorasyon teknikerleri, serbest piyasadaki restorasyon uygulamalarında çalışabilecekleri gibi, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Müzeler, Milli Saraylar, Milli Parklar, belediyeler vb. kamu kuruluşlarında da görev alabilirler. 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 

Mesleğin eğitimi çeşitli üniversitelerimize bağlı Meslek Yüksekokullarının “Restorasyon ve Konservasyon” ile “Restorasyon” bölümlerinde verilmektedir. 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 

Meslek Liselerinin Dekoratif Resim, Dekoratif Sanatlar, İç Mekan Düzenleme, İç Mekan Tasarımı, Konservasyon, Restorasyon, Alt Yapı, Alt Yapı(İnşaat), İnşaat, Üst Yapı, Üst Yapıinşaat, Yapı, Yapı(KagirAhşap), Yapı Ressamlığı, Yapıcılık bölümlerinden mezun olanlar İklimlendirmeSoğutma ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler. Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli Eşit Ağırlıklı (EA1) puanı almaları gerekir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Eğitim süresi 2 yıldır. Eğitim süresince; çizim, temel sanat dersleri, mimarlık bilgisi içeren dersler ve yapı derslerinin yanında, tarihi eserlerin asıl özelliği bozulmadan tekrar kullanımı için mesleki bilgiler öğrenilir. 

MESLEKTE İLERLEME 

Ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları taktirde, Eski Çini Onarımları, Geleneksel Türk El Sanatları, Geleneksel Türk El Sanatları Öğretmenliği, İç Mimarlık, Mimarlık Lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler 

BENZER MESLEKLER: 

Tablo restorasyon sanatkarlığı, mimarlık, heykeltıraşlık, ressamlık, desinatörlük. 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 

Eğitim süresince durumu uygun olan öğrencilere Kredi ve Yurtlar Kurumunca kredi ve öğrenim harcı verilmektedir. Karşılıklı veya karşılıksız burs alan öğrenciler de vardır. Öğrenim süresince eğitim masrafları tamamen öğrenciye aittir. Bir kamu kurumunda çalışmaları durumunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre maaş alırlar. Özel sektörde çalışanlar iş performansına göre dolgun ücretle iş bulabilmektedirler. 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili eğitim kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.