Amacı

Bu eğitim, kayıp yaratma potansiyeline sahip olayların tespit edilerek risk olarak tanımlanması, nedenleri ve sonuçları ile olasılık ve etkilerinin değerlendirilmesi ve değerlendirme sonucu risk haritasının oluşturulmasında kullanılan istatistik yöntemleri aktarmak ve uygulamalar yaparak teknik yetkinliği geliştirmek amacı ile düzenlenmektedir.

Önşartlar

Katılımcıların Toplam Kalite, Kalite Yönetimi, Süreç Analizi ve İyileştirme hakkında bilgi sahibi olmaları ve bu çalışmalarda yer almış olmaları avantaj sağlayacaktır.

Kimler Katılmalı

Strateji Geliştirme birimlerinde iç kontrol çalışmalarından sorumlu olarak görev yapanlar ve İç Denetçiler

Eğitim İçerik Bilgileri

Bölüm 01. Risk Tanımlama Teknikleri

 • Risk Kontrol Listesi
 • Risk Sınıflandırma: Operasyonel Risk Sınıfları
  • Strateji Riski
  • İnsan Riski
  • Süreç ve Sistem Riski
  • Teknoloji Riski
 • Risk Kırılım Yapısı
 • PEST ve SWOT Analizleri
 • Temel Risk Kayıt Verileri
 • Risk/Kayıp Veritabanı
 • Nominal Grup Tekniği
 • Delphi Tekniği

Bölüm 02. Risk Değerlendirme

 • Riskin Kök Sebebini Bulm
 • PARETO Analizi: Risk Önceliklendirme
 • Risk Değerlendirme İçin İstatistik
  • Olasılık
  • Olasılık Dağılımları
  • İstatistiksel Proses Kontrol
 • Risk Değerleme
  • Olasılık Ağacı
  • Beklenen Parasal Değer
  • Karar Ağacı
  • Risk Değerlemede Senaryo Analizi ve Simulasyon Teknikleri
 • Risk Kapasitesi Hesaplama

Bölüm 03. Risk Haritalama ve Risk Yanıt Stratejileri

 • Ölçek Tanımlama
 • Risk Haritası Oluşturma
 • Risk Yanıtlama Stratejileri
  • Kaçınma
  • İndirgeme
  • Transfer
  • Kabul
 • Risk Haritasını Yanıtlara Bağlama
 • Risk Haritalamada Bilgi Teknolojileri Desteği

Bölüm 04. Risk Değerlendirme ve Yanıtlama Uygulamaları

Açıklamalar

Eğitim Sonunda Katılımcılar;

 • Risk tanımlama tekniklerini, bu teknikleri kullanarak riskleri tanımlamayı ve kayıt altına almayı,
 • Risk değerlemede istatistik araçları kullanmayı,
 • Risk kapasitesini belirlemeyi,
 • Risk haritası oluşturmayı ve risk yanıtlama stratejilerini kullanmayı

öğreneceklerdir.

Ayrıca,

 • Her bir katılımcı için Katılım Sertifikası verilecektir.
 • Her bir katılımcıya Basılı Eğitim Dokümanı verilecektir.

basvuruformu

Eğitime Başvuru Formu

  Adınız (gerekli)

  Epostanız (gerekli)

  Telefon No (gerekli)

  Eğitim Adı

  İletiniz