Sanat Tarihçisi

TANIM 

Türkiye’de ve dünyada yapılmış sanat eserlerini kronolojik gelişme ve yöresel boyutlarında inceleyen ve değerlendiren kişidir.

GÖREVLER 

Sanat tarihçisi; resim, minyatür, mimarlık eserleri gibi sanat eserlerini değerlendirir, korur ve tanıtır,
Sanat sevgisinin gelişmesi amacıyla ve tarihi eser kaçakçılığına karşı halkı bilgilendirmek için konferanslar verir, yayınlar yapar,Geçmiş devirlerden kalma sanat eserlerinin ortaya çıkarılmasına katkıda bulunur,Müzeye gelen eserlerin, geliş yollarına göre sınıflandırır, kayıtlarını tutar, depolanmasını ve halka uygun yer ve zamanlarda sunulmasını sağlar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

Çeşitli çizim araç ve gereçleri,Fotoğraf makinesi,Çeşitli sanat eserleri,Sanatla ilgili yayınlar,Çeşitli eğitim araç ve gereçleri.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

Sanat tarihçisi olmak isteyenlerin;Güzel sanatlara ve sosyal bilimlere, özellikle tarihe ilgili, Uyarıcılar arasındaki farkları algılayabilme yeteneğine sahip,Analitik düşünme gücü yüksek kimseler olmaları gerekmektedir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

Sanat tarihçileri genelde müzelerde, kapalı ve gürültüsüz ortamlarda; geçmiş devirlerden kalma sanat eserlerinin ortaya çıkarılmasına katkı sırasında açık havada ve tozlu ortamlarda çalışmaktadırlar.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 

Mesleğin eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı FenEdebiyat fakültelerinin “Sanat Tarihi” bölümlerinde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 

Bu bölümde Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) Sözel (SÖZ2) puanı almak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

FenEdebiyat, Edebiyat, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültelerinde, öğrenim süresi 4 yıldır.Eğitim süresince; Anadolu Türk Mimarisi, İslamiyet Öncesi Türk Sanatı, İslam Sanatı, Türkİslam El Sanatları, Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat, Mimari Çizim, Fotoğrafçılık, İslam Tarihi, Osmanlıca, Bizans Sanatı, Seminer, Arkeoloji, Selçuklu ve Beylikler Dönemi Sanat Tarihi, Çağdaş Türk Resim Sanatı, Klasik Dönem Osmanlı Mimarisi vb. dersler almaktadırlar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

Sanat Tarihçileri Vakıflar Genel Müdürlüğü, MTA, Kültür Bakanlığına bağlı kuruluşlar (müzeler), turizm kuruluşları gibi kurum ve kuruluşlarda görev alabilirler.Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya MEB ve YÖK işbirliği ile açılan /açılacak pedagojik formasyon programını başarı ile tamamlayanlar orta dereceli okullarda sanat tarihi öğretmenliği yapabilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 

Öğrenciler eğitimleri süresince, çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan kredi ve burslardan yararlanma olanaklarına sahiptirler.
Özel kuruluşlarda çalışanların ücreti ise karşılıklı görüşme ile belirlenmektedir. Ücret ortalama olarak asgari ücretin 35 katı arasında değişmektedir.

MESLEKTE İLERLEME 

Lisans eğitiminden sonra alanlarında mastır (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler.Öğretmen olarak çalışanlar Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde idari kademelerde görev alabilirler. Müzelerde yönetici olabilirler.

BENZER MESLEKLER: 

Sanat tarihi öğretmeni, Arkeolog.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili eğitim kurumları,Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.