SATIŞ DESTEK EKİBİ EĞİTİMİ

Bazı satışlar ve mallar satışta özellik arz eder, özellik arz eden bu satışlar da özellikli ve nitelikli satış elemanı ihtiyacı yaratır.

Günümüz koşullarında  çok hızlı olarak  seyreden değişimler  ,nitelikli eleman ihtiyacını giderek arttırmakta ,yoğun rekabet,agresif fiyatlama ve hızlı iletişim, hata yapma veya gecikmeleri en aza indirme konusunda hem müşteriler, hem de kurumlar açısından oldukça önemli hale gelmektedir.

Satış elemanlarının sahadaki aktivitesi,mekanizasyonu,otomasyonu, mobilitesi ve  bunlara bağlı işlem süratinin oluşturduğu kayıpları asgariye indirebilmek amacıyla kurumlarda alt destek ekipleri oluşturulmakta ve bu ekiplerin ana satış ekiplerine önemli destek sağlayabildiği görülmektedir.

En az ana ekip kadar önemli olan ve kişisel  niteliklerinde kalite yükseltilmesine  gidilen bu ekiplerin de satış ve benzer konularda desteklenmesine ihtiyaç duyulmakta,bu kaynaktan yetişen nitelikli elemanların ileriki dönemlerde ana ekipteki eleman ihtiyacında önemli kaynak yarattığı görülmektedir.

Eğitimin amacı,destek ekiplerindeki satış mantığını yerleştirmek,satışa destek olurken hataları asgariye indirebilmek,müşteri kavramının önemini vurgulamak, bunun yanı sıra kurum kültürü ile piyasa kültürünün oluşturduğu sinerjiyi iş verimine çevirebilmeyi sağlayabilmektir.

Eğitim İçeriği

 • Profesyonel Satış İle Eski Yöntemler Arasındaki Farklar
 • Küresel satış kavramı ve güncel durum
 • İyi Bir Satış Elemanı Olmak İçin İpuçları
 • Satış örgütünün tanımı
 • Müşteri kavramı
 • Müşteride oluşan stres analizi
 • Müşteri çeşitleri
 • Müşterileri Kızdıran İfadeler
  • Neden Kızarlar?
  • Nelere Kızarlar?
  • Ne Söylersek Kızdırmayız?
  • Kızgın Müşterilere Karşı Ne Yapalım?
   • Sakinleştirme Tekniği
   • Yapılacaklar
   • Yapılmayacaklar
 • Satış destek unsurları
 • Müşteri-Kurum arasındaki ilişkiler
 • Ürün bilgisi
 • Kişisel gelişimin müşteri üzerindeki etkisi
 • Demografik yapının etkileri,demografiyi tanıma
 • Kurum kültürü oluşturma
 • Satışın etik kuralları
 • Satışta iletişim,beden dili,dinleme ve soru sorma teknikleri

basvuruformu

Eğitime Başvuru Formu

  Adınız (gerekli)

  Epostanız (gerekli)

  Telefon No (gerekli)

  Eğitim Adı

  İletiniz