SATIŞ VE PAZARLAMADA ÇAĞDAŞ DEĞİŞİM YÖNTEMLERİ

SATIŞ VE PAZARLAMA ARASINDAKİ UYUM

Günümüz koşullarında pazarlama kavramı,bireysel ve kurumsal amaçları tatmin edecek değişimleri sağlamak üzere mal,hizmet ve fikirlerin şekillendirilmesi,fiyatlandırılması,dağıtımı ve tutundurulmasını planlama ve uygulama sürecidir.

Satış ise bu sürecin sahadaki uygulaması ve teorinin pratiğe olumlu katkısı olarak değerlendirilebilmektedir.

Eğitim sürecinde aşağıda yer alan konuların yanı sıra satış elemanlarının pazarlama bölümünden aldıkları değerleri uygulamadaki başarıları,sonuçları,olumlu olumsuz katkıları yanı sıra kişisel gelişimleri de değerlendirilerek eksiklikleri tamamlanacak ve her kuruluşun can damarı olan satış örgütünün firma yararına olan yapılandırmaları analiz edilecektir.

 • Pazarlamanın özü nedir ?
 • Markalama ve markanın değer analizi ile önemi
 • Markanın satışa etkisi
 • Logolar ne kadar etkili ?
 • Ürün stratejisinde pazarlama ve satışın etkileri
 • Doğru fiyatlamanın tanımı
 • Büyümenin pazarlama ve satış etkileri
 • Satışın firma mali bünyesi üzerindeki pozitif ve negatif etkileri
 • Araştırma ve Pazar analiz teknikleri
 • Reklamın satış ve pazarlamadaki destekleme etkisi
 • Doğru medya seçiminde karar
 • Sektörel Olarak Müşteri Tanımı Ve Müşteri İlişkilerinin Önemi
 • Sektöre Özgü Değişik Müşteri Tipleri Ve Yaklaşım Taktikleri
 • İyi Bir Satıcıda Olması Gereken Özellikler
 • Sadık Müşteri Yaratma Yolları Ve Gülümseme Antrenmanları
 • İlk İzlenim – 30 Saniye Etkisi
 • Müşteriye Yönelik Aktif Karşılama Yöntemleri
 • Müşteri İlişkilerinde Yasaklar
 • Müşteri Şikayeti Bir Armağan Mıdır?
 • Satış Sırasında Vücut Dilinin Etkin Kullanılması, Role-Playing
 • İşletmede Ekip Çalışması Sağlama Yöntemleri
 • Satış Ve Müşteri İlişkilerinde Önemli Silahlar:
 • Etkin Dinleme Ve Doğru Soru Sorma Teknikleri, Role-Playing
 • Müşteriyi İkna Etme Şekilleri
 • Modern Kişisel Satış Aşamaları, Örnek Video Gösterimi
 • Müşteri İlişkileri Ve Satışta Gerekli Bilgi Türleri
 • Satışa Hazırlık Planlaması
 • Personelin Konuşma Yetkinliğinin Geliştirilmesine İlişkin İpuçları
 • Müşterilerin Satın alma Güdüleri
 • “Özellik Anlatır, Fayda Satar” Yaklaşımı
 • Tahsilatta Müşteriye Yaklaşım Satış Teknikleri
 • İlave Ürün Satma Yöntemleri – Çapraz Satış
 • Müzakere Yetkinlikleri
 • Satış Sonuçlandırma İpuçları(Başarılı satışın ana hatları)
 • Prezantasyon
 • Karşılaşılacak İtirazlar Ve İtiraz Karşılama Yöntemleri, Uygulama
 • Fiyat İtirazları Ve Pazarlık Teknikleri
 • Satış Kapatırken Sorulacak Sorular Ve İpuçları, Video Gösterimi
 • Satış Sonrası Müşteri Memnuniyetinin Koşulları
 • Satışta Yaşanan Problemlerin Çözümüne Yönelik Tekniklerin Kullanılması
 • Rol-Play ve gerçek yaşam öykülerinin uyarlanması
 • Soru cevap ve test uygulamaları

basvuruformu

Eğitime Başvuru Formu

  Adınız (gerekli)

  Epostanız (gerekli)

  Telefon No (gerekli)

  Eğitim Adı

  İletiniz