Sebze Üretim Teknikeri

TANIM 

Her tür sebzenin uygun koşullarda üretilmesi, saklanması ve dağıtılması ile ilgili çalışmaları ziraat mühendisinin gözetiminde yapan kişidir

GÖREVLER

Üretimi yapılacak sebzenin özelliklerine elverişli iklim ve toprak yapısını belirlemeye çalışır. Bunun için sebze üretimi yapılacak toprağı analiz ettirir,Sebze üretilecek yerin seçimini yapar, üretim yapılacak sebzenin türü ve özelliklerine göre aşağıdaki yöntemlerle toprağın hazırlanmasını sağlar,Mesura: Toprağın balık sırtı (karık usulü) şeklinde hazırlanması (birçok sulama tekniğine uygundur),Tava: Toprağın kenarlarının üretim yapılacak alandan yüksek olarak hazırlanması (salma sulama tekniğine uygun),Tahta: Üretim alanının yüksek olacak şekilde düzenlenmesi (sızma sulama tekniğine uygun),Belirlenen üretim yöntem ve tekniğine göre araç gereçlerini hazırlar,Fide üretimi için yastık (toprağın tohum ekimine uygun hale getirilmesi) hazırlar, ekimini yapar ve yetiştirir. Örneğin domates, patlıcan, biber fidesi gibi, Ekim ve dikim işlemlerini mevsimsel özellikleri de dikkate alarak gerçekleştirir, Fidelerin, ilaçlanması ve uygun sulama teknikleriyle (yağmurlama, damla, salma, sızma) sulanması işlemlerini yapar,Yetiştirilen bitkinin özelliğine göre uygun hasat zamanını belirler ve hasat işlemini gerçekleştirir (tek hasat, kademeli hasat),Ürünlerin uygun koşullarda saklanmasını ve dağıtımını sağlar,İşçi sağlığı ve iş güvenliği açısından mesleğin gereklerini yerine getirir (ilaçlama, söküm vb. aşamalarda ) 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

Toprak işleme alet ve makineleri (traktör, pulluk, çapa, kürek, bel, tırmık),Tohum veya fide dikim alet ve makineleri,Sulama, gübreleme ve ilaçlama araçgereç ve makineleri,Hasat toplama araçgereç ve makineleri,Tohumlar, fideler, gübreler, ilaçlar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

Sebze üretim teknikeri olmak isteyenlerin; Temel bilimlere meraklı, özellikle biyoloji ve botaniğe karşı ilgili ve bu alanda başarılı, Açık havada çalışmaktan hoşlanan, Araştırma ve inceleme merakı olan, Ekonomiye ve ticarete ilgi duyan, Bedence sağlıklı ve dayanıklı,kimseler olması gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

Sebze üretim teknikeri genellikle açık alanda, arazide çalışmaktadır. Zaman zaman soğuk, sıcak, ıslak, rutubetli, tozlu bir ortamda bulunur. Çalışırken birinci derecede bitkilerle ilgilidir. Bu sırada müşterilerle, meslektaşlarıyla, ziraat mühendisleriyle, diğer çalışan yardımcı personelle iletişim halindedirler.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

Sebze üretim teknikerleri Tarım Bakanlığına bağlı merkez ve taşra teşkilatında, üniversitelerin araştırma ve geliştirme merkezlerinde, özel sektöre bağlı sebze, fide ve süs bitkisi yetiştiriciliği yapan işyerlerinde, tohum, tarımsal ilaç, gübre satışı yapılan işyerlerinde de çalışabilirler. Bu meslek elemanlarının büyük çoğunluğu özel sektör işyerlerinde istihdam edilmektedir.Sebze Üretim Teknikerliği mesleği kendi işini kurmak isteyenlere de olanak sağlamaktadır. Zira nüfusun yarısının tarımla uğraştığı ülkemizde sebze, meyve fidesinin pazarlanmasında pazarlama sorunu yaşanmamaktadır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi, üniversitelerin “Sebze Üretimi” önlisans programında verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 

Meslek liselerinin Çay Teknolojisi, Süs Bitkileri, Tarım, Ziraat bölümlerinden mezun olanlar “Sebze Üretimi” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise, sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa, ek yerleştirme ile açık olan programlara, isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebilmektedirler. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Eşit AğırlıklıEA1” puanı almaları gerekir. 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Eğitimin süresi 2 yıldır.Eğitim süresince tarım alanında nitelikli, modern tarım araç gereçlerini kullanabilen, ara eleman yetiştirmek için; Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi, Yabancı Dil… gibi genel kültür derslerinin yanında tarımsal botanik, toprak bilgisi, tarımsal ekoloji, bilgisayar, tarım ekonomisi, genel sebzecilik, sebzecilik uygulamaları, genel seracılık, sebze fidesi yetiştiriciliği, mantar yetiştiriciliği, sebze tohumculuğu, sulama teknikleri, istatistik ve deneme teknikleri, bitki fizyolojisi, bitki besleme ve gübreleme, bahçe bitkileri zararlıları ve savaşımı, tarımsal kooperatifçilik, bahçe bitkilerinde mekanizasyon, tarımsal yayım ve iletişim, bahçe bitkileri hastalıkları ve savaşımı, bahçe bitkileri muhafazası ve pazara hazırlık gibi mesleki dersler okutulmaktadır.

MESLEKTE İLERLEME 

Sebze üretim teknikeri, başarılı olduğu takdirde, işyerinin büyüklüğüne göre amir, şef, şef yardımcısı..vb. düzeyde sorumluluklar alabilir. Ayrıca, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı olduğu takdirde; Bitkisel Üretim lisans programına dikey geçiş yapabilir, çeşitli araştırma enstitülerinin kurslarına katılabilir (mantar yetiştiriciliği, zeytin yetiştiriciliği vb) Tarım Bakanlığının açtığı Ekolojik Tarım kurslarına katılarak ekolojik üretim konusunda kendini geliştirebilir. 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 

Mesleki eğitim süresince isteyen öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu öğrenim kredisi ve yurt hizmetlerinden faydalanırlar. Vakıfların, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının sağladığı burslardan yararlanabilirler.Sebze üretim teknikerlerinin kazançları çalışılan sektöre ve meslekteki deneyimine göre değişiklik göstermektedir.Özel sektörde ücretler anlaşmalara göre belirlenmektedir. Genellikle asgari ücretle işe başlalayıp, asgari ücretin 2-3 kat düzeyine çıkabilmektedir.
Kendi işyerinde çalışanların kazançları sektördeki gelişmelere ve kişinin başarısına bağlıdır.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili Eğitim Kurumları,Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.