Bu bölüm, şehir alanlarının, ekonomik olanaklara, insanın gereksinimlerine ve estetik kurallara uygun olarak planlanması ile çevre düzenlemesine ilişkin eğitim ve araştırma yapar. Şehir plancısı, şehirde konut, endüstri, ticaret, eğitim ve sağlık gibi gereksinmeler için arazinin nasıl kullanılacağına, binaların nerelere hangi yoğunlukta yerleştirileceğine karar verir ve bu kararın uygulama aşamasını da inceler. Kentin sosyo-ekonomik gelişimine parelel olarak doğan gereksinmeleriniin giderilmesi için gerekli mekan düzenlemelerinin ve değişikliklerinin en ekonomik şekilde nasıl yapılacağını da araştırır.Öğretim süresi 4 yıldır. Sosyoloji, antropoloji (insan bilimi), ekonomi, şehir planlamaya giriş, jeodezi, fotogrametri, çevre bilim, bilgisayar, şehir köy ekonomisi, şehir düzenleme, istatistik ve araştırma yöntemleri dersleri okursun. Eğitimin kuramsal dersler ile stüdyo çalışmalarından oluşur.

Çalışma Alanları
Mezun olduğunda “Şehir Plancısı” ünvanı alırsın. Bu bölüm ülkemizde yeni gelişmekte olan bir bölümdür. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı gibi kamu kuruluşlarında çalışabilirsin.