Seracılık Teknikeri

TANIM 

Seralarda, sebze ve çiçek üretimi ile ilgili çalışmaları yürüten kişidir.

GÖREVLER 

Cam, naylon vb. örtü malzemelerine göre seraları hazırlar, Seraların ısıtma, havalandırma, soğutma, aydınlatma, nemlendirme ve diğer teçhizatların donatılması işlerini planlar ve düzenler, Her tür çevre faktörünün bitki gelişimine etkilerini araştırır,Sebze ve süs bitkilerini sınıflandırarak çeşitli yetiştirme ortamlarını (yer yastıkları, beton yastıkları), ekimdikim yerlerini hazırlar,Bahçe ve süs bitkilerinin tohum, aşı, çelik, daldırma, kök ve dip sürgünü, yavru bitki, özelleşmiş gövde ve kök, apomiktik tohum, vegatitif kol yardımıyla üretilmesini sağlar, Sera topraklarının ekimdikime hazır hale getirilmesi için gerekli drenaj, temizlik, toprağın fiziksel ve kimyasal yapısını düzeltme, tuzluluk ve önlenmesi, dezenfeksiyon çalışmalarını yapar,Bahçe ve süs bitkileri yetiştiriciliği ile ilgili olarak tohum ekiminden hasada kadar tüm işlemleri yapar veya yaptırır, Seradaki bitkilerin su ihtiyaçlarını hesap eder, uygulanacak sulama yöntemine göre sular, Seradaki bitkilerin yetiştirilmesi sırasında görülen zararlılar ve hastalıklara karşı mücadele çalışmaları yapar,Seradaki bitkilerin yetiştirilmesi sırasında besin maddelerinin gereğinden fazla ya da az olması durumunda görülen anormallikleri tespit eder ve giderilmesini sağlar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

Toprak, kum, gübre, perlit ve torf, Tohum, çelik, fidan, konteyner vb. köklendirme malzemeleri, Çapa, kürek, kazma, bel, şaşola, plantuar, makas, testere, aşı bıçağı, el arabası, tırpan, tırmık, hortum, fıskiye, sisleme, naylon, naylon torba, ip, kazık, bahçe makası gibi aletler, Zirai ilaçlar, ilaçlama, sulama ve havalandırma aletleri gibi yardımcı araçgereçler.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

Seracılık teknikeri olmak isteyenlerin;Biyolojiye özellikle botaniğe ilgili ve bu alanda başarılı,Açık havada çalışmaktan, bitki üretmekten hoşlanan,Ekonomiye ve ticarete ilgi duyan, Bedence sağlıklı ve dayanıklı kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

Seracılık teknikerleri genellikle toprak üzerinde cam veya naylon ile örtülü seralarda, mevsimine ve yetiştirilen bahçe ve süs bitkilerinin türüne göre bazen açık arazilerde çalışırlar. Çalışırken birinci derecede bitkilerle ilgilidirler. Bu sırada müşterilerle, meslektaşlarıyla, ziraat mühendisleriyle, diğer çalışan yardımcı personelle iletişim halindedirler.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

Seracılık teknikerleri özel işyerlerinin yanında Tarım Bakanlığı’na bağlı İl Müdürlükler ile Araştırma Enstitülerinde çalışabildikleri gibi kendileri de özel seralar kurabilirler.Seracılık ülkemizde başlangıçta çiftçilerce, küçük kapalı alanlarda ve basit yöntemlerle yapılmaktaydı. Son yıllarda ekim alanlarının büyümesinin yanında üretimde kullanılan tekniklerde de gelişmeler sağlanmıştır. Özellikle Ege ve Trakya bölgesinde süs bitkileri, Akdeniz’de Antalya ve Mersin yöresinde bahçe bitkileri üretimi gelecek vadetmektedir. Ülkemiz ikliminin müsait olmasına rağmen yurdumuzda henüz yeterince tanınmadığından yetiştirilmeyen bazı süs bitkileri ile tropikal sebze veya meyvelerin seralarda deneme üretimine yabancılarla işbirliği içinde başlanılacaktır. Bu da istihdam olanaklarını genişletecektir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 

Mesleğin eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarının “Seracılık” bölümlerinde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 

Meslek Liselerinin, Çay Teknolojisi, Süs Bitkileri, Tarım, Ziraat, Genel Ziraat, Makine(Tarım Meslek Lisesi), MakineTarım Teknolojisi, Peyzaj, Tarım Teknolojisi bölümlerinden mezun olanlar “Seracılık” ön lisans programına sınavsız olarak girebilirler.Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri, yeterli “Eşit Ağırlıklı (EA1)” puanı almak gerekir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır.Öğrencilere Eğitim süresince; Genel kültür derslerinin yanı sıra; Zirai Botanik, Matematik, BitkiÇevre İlişkileri, Üretim Tekniği, Sera Toprağı ve Gübreleme, Bahçe Bitkilerinde Temel Bilgiler, Ekonomi ve İş İdaresine Giriş, Genel Seracılık, Sera Sulama Yöntemleri, Seraların Yapısal Özellikleri, Bilgisayar, Serada Sebze ve Süs Bitkileri Yetiştirme, Sera Bitkileri Zararlıları, Sera Bitkilerinde Beslenme Bozuklukları, Sera Bitkileri Hastalıkları gibi derslerle birlikte Uygulamalı Seracılık Çalışmaları dersleri verilmektedir.

MESLEKTE İLERLEME 

Seracılık ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde, Bitkisel Üretim, Kültür Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması lisans programlarına, Seracılık ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği ön lisans programını bitirenler ise Bitkisel Üretim, Peyzaj mimarisi ve Peyzaj Mimarlığı, Kentsel Tasarım, lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.Seracılık teknikerleri, çalıştıkları yerlerde tecrübe ve ilgileri doğrultusunda özellikle süs bitkileri alanına ya da bahçe bitkileri alanına ağırlık vererek bir uzmanlık kaydedebilirler. Bunun doğrultusunda bölüm şefi olarak yükselme olanağına kavuşabilirler.

BENZER MESLEKLER: 

Ziraat teknisyeni, Ziraat mühendisi (Bitkisel üretim).Bahçe bitkileri teknikeri.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 

Meslek eğitimi boyunca isteyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunca yüksek öğrenim ve harç kredisinden ve yurtlarından faydalanabilirler.Mezuniyet sonrasındaki kazanç çalışılan işyerine ve yapılan işe göre değişiklik göstermektedir. Kamu sektöründe işe başlayanlar 10. derecenin 2. kademesinden yasalarla belirlenen ücreti alırlar.Özel sektörde çalışanlar ise ilk işe girişte asgari ücretin üstünde ücret alırlar. Ancak çalışılan süreye ve başarı durumuna göre ücret artışı olur.Kendi işini kuranlar ise daha yüksek kazanç elde etme olanağına sahiptirler.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili Eğitim Kurumları,Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.