Seramik Teknisyeni

TANIM 

Seramik toprağından mutfak ve süs eşyaları, fayans ve banyo takımları gibi, malzeme ve eşyaların yapımında çalışan kişidir.

GÖREVLER 

Seramik teknisyeni kendi atölyesinde çalışırken;Üreteceği ürünleri biçimlendireceği model ve kalıpları hazırlar,Seramik çamurunu hazırlar,Hazırladığı çamurun akışkanlığını ve yoğunluğunu saptar,Hazırladığı çamuru biçimlendirir ve sanatsal yeni formlar yaratır,Seramik ürününün dekorlama, sırlama ve pişirme işlemlerini yapar,Bitmiş ürünün dayanıklılığını, boyutunu kontrol eder.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

Seramik çamurları,Kalıp yapımı için alçı, gomalak, arap sabunu,Seramik kalemleri (modelaj kalemleri),Alçı tornası, Sünger,Çeşitli kesici aletler,Çeşitli boy testereler,Çizim ve boyama malzemeleriFırınlar,klimalarViskosite.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

Seramik teknisyeni olmak isteyenlerin;Estetik görüş sahibi, seramik ürününe güzellik katabilen,El ve gözlerini eşgüdümle kullanabilen,Uzun süre ayakta durabilecek kadar bedence güçlü,Yaratıcı, zihinde canlandırdıklarını çizimle ifade edebilenkimseler olmaları gerekir.Yaratıcılık MESLEKTE İLERLEMEk için çok gerekli bir özelliktir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

Seramikçiler atölye ve fabrikalarda görev yaparlar. Çalışma ortamı nemli ve rutubetlidir. Çamur, alçı ve kimyasal boyaların bulunduğu tozlu bir ortamdır. Çalışma birinci derecede malzeme ile ilgili olup başkaları ile sözel iletişime çok fazla gereksinim duyulmaz. İş genellikle ayakta yürütülür. Dikkatsizlik halinde elektrik çarpması, elin kesilmesi veya alerji durumları ortaya çıkabilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Bu elemanlar kamu ve özel sektöre ait seramik işletmelerinin model üretimi, dekorlama, sırlama, alçı ve kalıp bölümlerinde çalışabilirler. Kendi adlarına atölye de açabilirler.Çanakkale, Çan, Bozüyük, Kütahya, İzmit, İzmir, İstanbul, Avanos ve Söğüt bu meslekte iş bulma imkanlarının daha geniş olduğu yerlerdendir.Seramik ülkemizde yeni bir dal olup gelişmeye, araştırmaya ve bilgili elemanlara ihtiyaç vardır. Bu bölümden mezun olan bir kişi, eğer kendini gerektirdiği gibi geliştirmiş ise sanatçı olarak çalışabilir, atölye açabilir, branşı ile ilgili fabrikalarda iş bulma şansı artar, özel olarak açtığı atölyelerde çalışanlar ortaya koymuş olduğu eserin karşılığını fazlası ile alabilme olanağına sahiptirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 

Mesleğin eğitimi ,Anadolu Kız Meslek ve Kız Meslek liselerinin Seramik alanının “Seramik Şekillendirici, Çini İşlemecisi, Dekorcu, ModelciKalıpcı, Seramik ve Laborantı” dallarında,Endüstri Meslek Liselerinin Çinicilik ve Seramik bölümlerinde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 

Kız Meslek/Endüstri meslek liseleri ve çok programlı liselere girmek için ilköğretim okulu mezunu olmak gerekmektedir. Anadolu Kız Meslek ve Anadolu meslek Liselerine giriş için ise MEBce yapılan “Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı”nı kazanmak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Mesleki eğitim süresi Kız Meslek/meslek liseleri,çok programlı liseler ve Endüstri Meslek Liselerinde 4 yıl, Anadolu Kız Meslek /Anadolu meslek liselerinde de 4 yıldır. Eğitim süresince genel kültür dersleri ve meslek dersleri birlikte alınmaktadır. 

MESLEKTE İLERLEME 

Meslek liselerinin Seramik, Şekillendirme ve Desenleme bölümünden mezun olanlar istedikleri takdirde, Camseramik, Çini işlemeciliği, Duvar süsleme sanatları, Seramik Endüstriyel seramik programların uygulandığı meslek yüksekokullarına istenilen şartları taşımaları durumunda sınavsız olarak yerleştirileceklerdir.

BENZER MESLEKLER: 

Heykeltıraş, Seramik teknikeri.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 

Meslek liselerinin 3. sınıfında öğrenim gören öğrenciler için 3308 sayılı yasa gereğince haftanın 3 günü staj zorunluluğu vardır. Sigorta ve sosyal haklar işveren tarafından sağlanır. Ayrıca asgari ücretin % 30undan aşağı olmamak üzere ücret alırlar.Kamu kuruluşlarında, yürürlükteki yasa yada sözleşme hükümlerine göre ücret alırken, özel kuruluşlarda, deneyim ve yeteneklerine uygun olarak yapılan anlaşma hükümlerine göre gelir sağlarlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili Eğitim Kurumları,Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi,Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İl ve Şube Müdürlükleri.