Seyahat İşletmeciliği Meslek Elemanı

TANIM 

Turistik amaçlı, ulaştırma, konaklama, gezi, spor ve eğlence hizmetleri veren işletmelerde seyahat işletmecisi tarafından planlanan işleri yürüten meslek elemanıdır.

GÖREVLER 

Turistlerin; ulaşım, konaklama, gezi, alışveriş, spor ve eğlence gibi ihtiyaçlarının seyahat işletmecisi tarafından planladığı şekilde karşılanmasını sağlar,Yerli ve yabancı turistlere yönelik yurt içi ve yurt dışı turlar organize eder, seyahat işletmecisi tarafından planladığı şekilde pazarlamasını yapar,Türkiyeye gelen yabancı grupların veya yurt dışına gidecek olan yerli grupların tur programlarını seyahat işletmecisi gözetiminde yönetir,Rezervasyon ve biletleme işlemlerini yapar (rezervasyona esas olacak detayları tespit eder, yolcunun bütçesine uygun ücreti hesaplayarak bileti düzenler),Müşterilerin beğenilerini alır ve şikayetlerini dinler,Biletlerini sattığı yurt içi ve yurt dışı gezi plan ve programları hakkında (yol, konaklama, mola noktaları vb.) müşterileri bilgilendirir, Müşterilerin, seyahatleri ile ilgili, havaalanı, gümrük, vize ve benzeri işlemlerinde yardımcı olur,
İşletmenin müşteri hizmetlerinden doğan ödeme ve tahsilatla ilgili muhasebe kayıtlarını tutar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

Faks, telefon, bilgisayar,Fotokopi ve diğer büro malzemeleri,Gezi ve tur programları,Seyahat ve turizmle ilgili yayınlar, yasalar, yönetmelikler vb.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

Seyahat İşletmeciliği Meslek Elemanı olmak isteyenlerin;Sosyal bilimlere ilgi duyan,İnsanlarla iyi iletişim kurabilen,Girişimci, yeniliklere açık,Yaratıcı, dikkatli ve ayrıntıları algılayabilen,Bir işi planlayıp uygulamaya koyabilen kimseler olması gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

Meslek elemanları genellikle büro ortamında çalışırlar. Ancak, tur programları için seyahate çıkabilirler. Tur operasyonlarında zaman ve müşteri yönetimi esas olduğundan stres altında çalışılmaktadır. Turizm Bakanlığı yetkilileriyle, yerli ve yabancı turistlerle,turist rehberleriyle, seyahat şirketleriyle iletişim halinde çalışırlar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

Satış işi, bilgiye dayalı olduğu kadar kişisel yetenek ve beceriye de dayandığından iş bulmada girişkenlik ve dışadönüklük çok önemli rol oynamaktadır.Bu meslek elemanları; kamu ve özel sektörde, bankacılık, reklamcılıktanıtım, fuarcılık gibi alanlarda pazarlama planlaması, satış ve pazarlama denetimi gibi değişik görevleRde çalışabilmektedirler. Özellikle tanıtımla ilgili işlerde yarı zamanlı (parttime) çalışma da söz konusudur.Seyahati gerektiren işlerde daha çok erkek elemanların tercih edildiği, bayanların ise büroda yürütülen sipariş alma, planlama, reklam, mağaza içi satış, halkla ilişkiler gibi alanlarda istihdam edildikleri görülmektedir.Sürücü belgesi sahibi, yabancı dil ve bilgisayar bilgisi olanların iş bulma şansı daha yüksektir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 

Meslek eğitimi, meslek yüksek okullarının “Seyahat ve Tur İşletmeciliği”, “Seyahat İşletmeciliği”, “Seyahat İşletmeciliği ve Tur Operatörlüğü” bölümlerinde verilmekte iken, bu bölüm adlarının “Turizm ve Seyahat İşletmeciliği” olarak değişmesi nedeniyle, “Seyahat ve Tur İşletmeciliği”, “Seyahat İşletmeciliği”, “Seyahat İşletmeciliği ve Tur Operatörlüğü” adıyla artık öğrenci alınmamaktadır. Bu nedenle Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler “Seyahat ve Tur İşletmeciliği”, “Seyahat İşletmeciliği”, “Seyahat İşletmeciliği ve Tur Operatörlüğü” bölümlerinin eğitiminin verildiği zamanda araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 

Meslek Liselerinin, Ağırlama ve Gıda Teknolojisi, Aşçılık, Besin TeknolojisiKurum Beslenmesi, Besin TeknolojisiPastacılık, Beslenme ve Ev Yönetimi, Ev Yönetimi, Ev Yönetimi ve Beslenme, Kat Hizmetleri, Kurum Beslenmesi, Mutfak, Otelcilik ve Turizm, Pastacılık, Resepsiyon, Resepsiyon (Ön Büro), Servis, Servis Hizmetleri, Turizm, Turizm Endüstrisi Servis Hizmetleri,Deniz Turizmi, Seyahat Acentalığı, bölümlerinden mezun olanlar “Seyahat İşletmeciliği” ön lisans programına sınavsız olarak girebilirler.Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri, yeterli “Eşit Ağırlıklı (EA1)” puanı almak gerekir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Eğitim süresi 2 yıldır.”Seyahat İşletmeciliği” programında eğitim süresince; Hukuk, Ekonomi, İşletme, Muhasebe, Ticari Matematik, Ulusal ve Uluslararası Turizm Ekonomisi, Turizm Sosyolojisi, Mesleki İngilizce, Haberleşme Sistemleri, Seyahat İşletmeciliği, Ulaşım Sistemleri ve Biletleme, Bilgisayar, Tur Operatörlüğü Meslek Dersi, Turizm Mevzuatı, Yönetim İlkeleri gibi dersler okutulur. 1. ya da 2. sınıfta 2 aylık yaz stajını anlaşma yapılan seyahat işletmelerinde yaparlar.

MESLEKTE İLERLEME 

Ön Lisans programlarını tamamlayanlar, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı olmaları halinde;Seyahat İşletmeciliği,Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Öğretmenliği, Turizm Rehberliği,Turizm ve Rehberlik lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.Kişisel yetenek ve performansa bağlı olarak seyahat acentesi müdürlüğü, tur operatörlüğü, tur yöneticiliği, müzik, festival, program vb. organizatörü, seyahat danışmanlığına yükselebilir.

BENZER MESLEKLER: 

Turist rehberi,Tur operatörü,Seyahat işletmeciliği ve turizm rehberliği öğretmenliği,Turizm işletmecisi.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 

İsteyen öğrenciler, daha sonra geri ödemek koşuluyla Kredi ve Yurtlar Kurumunun harç ve öğrenim kredi imkanlarından yararlanabilirler. Ayrıca diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının burs imkanlarından yararlanabilirler.Staj süresince öğrenciler, işyerinin belirleyeceği miktarda ücret alabilirler.Eğitim sonrası kazanç çalışılan kurumun statüsüne, çalışma süresine, üstlenilen sorumluluk derecesine göre değişmektedir. Deneyim, hizmet süresi ve bulunulan konuma paralel olarak ücret artmaktadır.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili Eğitim Kurumları,Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.