Bu bölümün amacı, ilköğretim okullarının gereksinimi olan sınıf öğretmenlerini yetiştirmektir.Öğretim süresi 4 yıldır. Temel bilim derslerinin yanı sıra, öğretmenlik mesleğine yönelik alan dersleri görürler.

Çalışma Alanları
Öğrenimini tamamlayanlar “Sınıf Öğretmeni” ünvanıyla ilköğretim okullarında öğretmen olarak görev alabilirler.