Bu bölümün amacı, uluslararası ilişkiler alanında uzmanlar yetiştirmek, uluslararası sistemin tarihi, geçirdiği evreler, sistemin ekonomik, siyasi, hukuksal yapısı ve işleyişi, uluslararası sistemi oluşturan devletlerin birbirleri ile olan ilişkileri ve Türkiyenin bu sistem içindeki yeri ve ilişkileri konularında eğitim ve araştırma yapmaktır.Öğretim süresi 4 yıldır. Siyasal tarih, siyaset bilimi, toplum bilim, devletler hukuku, ekonomi, uluslararası ilişkiler, Türk dış politikası gibi dersler okursun.

Çalışma Alanları
Mezunlara lisans diploması verilir.Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirdiğinde, Dışişleri Bakanlığınca açılacak sınavı kazanırsan “Diplomat” olarak çalışabilirsin. Diplomatlar gönderildikleri ülke ile kendi ülkeleri arasındaki diplomatik ilişkileri düzenlerler. Diplomatlık dışında, başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere, Maliye, Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi devlet daireleri, uluslararası kuruluşlar, kamu iktisadi kuruluşları, uluslararası bankalar, özel şirketler ve çeşitli kitle haberleşme kuruluşlarında çalışabilirsin. Ancak, iyi formasyon ile dil bilgisine sahip olman sana tercih önceliği tanır.