Stilist

TANIM 

Çağdaş moda anlayışı ile giyim sektörünün hazır giyim ve ısmarlama giyim birimlerinde giysi modellerini tasarlayıp, bu tasarımlara uygun tekstil ürününü saptayan ya da tekstil ürününe göre model tasarımı ve uygun aksesuar seçimi yapan, bütün bu çalışmalarını resim, çizgi ve grafiklerle oluşturan kişidir.

GÖREVLER 

Hazır giyim ve ısmarlama giyimde, uygulanabilir nitelikte, her türlü spor, abiye model tasarımı yapar, kreasyon hazırlar,Firma tarzına uygun modeller üzerinde, günün moda anlayışına paralel değişiklikler yapar, çeşitli görüşler üretir,Modele uygun renkte kumaş ve aksesuar seçimi yapar, Kumaşa veya tekstil türüne uygun model tasarlar,Her türlü takı, kemer, çanta, ayakkabı vb. aksesuar tasarımları yapar,Giysi üzerinde uygulanabilecek; aplike, brode nakış tasarımı yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

Suluboya, guaş boya, fırça ve benzeri boya malzemeleri,Kumaş vb. tekstil ürünleri, Karakalem, rapido, deri, kağıt, iğne, iplik gibi malzemeler, Metre, cetvel gibi ölçüm aletleri, Çizim masası, Bilgisayar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

Stilist olan kişiler genellikle sanatçı bir kişiliğe sahiptirler. Çoğunlukla çalışmalarında yeni modeller çizerler. Bu nedenle stilist olmak isteyenlerin;Yaratıcı,Uzay ve şekil ilişkilerini görebilen,Zihinde canlandırdıklarını çizimle ifade edebilen,Güzel sanatlara karşı ilgili, özellikle çizim konusunda yetenekli,Geneli ve ayrıntıyı algılama,Başkalarını ikna edebilme özelliğine sahip kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

Kapalı ortamlarda, büro ve atölyelerde sakin bir ortamda çoğunlukla oturarak çalışırlar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

Stilistlerin iş bulma olanakları oldukça yüksektir. Stilistler; konfeksiyon, butik ve ısmarlama giyim, triko, deri, ihracaat firmaları, özel kurum ve kuruluşların giyim atölyelerinde iş bulabilirler. Bayanların bu alanda çalışma oranları oldukça yüksektir. Stilistler, edindikleri bilgi ve becerileri, giyim sektöründe modelistlik, konfeksiyonculuk, moda tasarımı gibi alanlarda kullanabilirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 

Kız meslek liselerinin giyim, hazır giyim, örme hazır giyim, deri hazır giyim, terzilik (kadın terziliği, erkek terziliği), resim ve moda (giysi) tasarımı bölümlerinde stilistlik dersleri bulunmaktadır. Kız teknik öğretim olgunlaşma enstitülerinde, pratik kız sanat okullarında, halk eğitim merkezlerinde stilistlik mesleğine yönelik kurslar verilmektedir.Ayrıca, ticaret odaları ile MEBnca ortaklaşa açılan sanayi kurslarında, özel kurum ve kuruluşlar tarafından açılan meslek kurslarında belirli bir ücret karşılığında bu mesleğe yönelik eğitim sunulmaktadır.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 

Kız meslek liselerine; en az ilköğretim okulu mezunu olmak gerekmektedir.Pratik kız sanat okullarına girebilmek için ilköğretim çağı dışında olmak gerekmektedir. Kız teknik öğretim olgunlaşma enstitülerine girebilmek için ise ilköğretim okulu mezunu olmak gerekmektedir. Halk eğitim merkezlerine gidebilmek için en az 10 kişilik grup olması gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Kız meslek liselerinde eğitim süresi 4 yıldır.Kız teknik öğretim olgunlaşma enstitülerinde, pratik kız sanat okullarında ve halk eğitim merkezlerinde istek olması ve grupların oluşturulması durumunda, süreleri değişebilen stilistlik kursları düzenlenebilmektedir. Eğitim süresince genel kültür ve meslek dersleri teorik ve pratik olarak verilir. Uygulama eğitimi atölyelerde ve işletmelerede yürütülür.

MESLEKTE İLERLEME 

Ticaret odası ile MEB tarafından ortaklaşa açılan sanayi kurslarında, bu alanda çalışanlara yönelik mesleki kurslara da yer verilmektedir. Stilistler, ısmarlama giyim veya hazır giyim alanlarında uzmanlaşabilirler. Çocuk giyimi, yaşlı giyimi, genç giyimi veya iç çamaşırı alanlarında çalışmalarını yoğunlaştırabilir veya takı, kemer, çanta gibi aksesuarlara yönelik model geliştirme çalışmalarına ağırlık verebilirler.Stilistler, çalıştıkları işletmenin yapısına göre yönetici kademelerinde yer alabilir, eğitim durumları ve uzmanlık alanları paralelinde işin planlanması ve sonuçlandırılmasında ileri düzeyde teknik eleman olarak çalışabilirler. Özellikle lise ve dengi okul mezunları, 2 yıllık meslek yüksekokulları moda programlarında eğitimlerine devam edip ilerleme kaydedebilir veya konfeksiyon, hazır giyim ve deri konfeksiyon önlisans akademik kariyere yönelebilir, tercihleri doğrultusunda ve ÖSSyi kazanmaları durumunda yetenek sınavıyla 4 yıllık mesleki yaygın eğitim fakülteleri giyim bölümünde eğitimlerini sürdürerek eğitici kademelerinde yer alabilirler.İşe ilk başlanıldığında stilistler, tecrübeli meslektaşlarının gözetiminde çalışırlar. Ayrıca, işletmenin yapısına ve büyüklüğüne göre, üretimin her kademesindeki çalışmalara ilişkin, işletme bünyesinde, hizmetiçi eğitim programları düzenlenebilmektedir. 

BENZER MESEKLER: 

Moda Tasarımcısı, Modelist, Tekstil Tasarımcısı, Konfeksiyoncu (Genel).

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 

3308 Sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununa göre; işletmelerde beceri eğitimi gören her öğrenci, asgari ücretin % 30undan az olmamak üzere bir ücret almaktadır.Yüksek öğrenimleri süresince ise öğrenciler çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan burslardan faydalanma olanaklarına sahiptirler. Stilist olarak ilk işe başlanıldığında, eğitim durumuna göre asgari ücretin iki katı civarında ücret alınabilmekte, tecrübe arttıkça; uzmanlık alanı ve işletmenin büyüklüğüne göre alınan ücrette 23 kat artış olabilmektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili Eğitim Kurumları,Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi,Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İl ve Şube Müdürlükleri.