STRATEJİK MALİYET YÖNETİMİ ve MALİYET MUHASEBESİ

            Finansal Bilgi Sistemleri ve Maliyet Bilgilerinin Yeri Ve Önemi

            Temel Rekabet Stratejileri ve Maliyet Bilgisi

            Stratejik Maliyet Yönetimi Yaklaşımları

            İşletmelerde Kar Planlaması

            Fiyatlandırma Kararları

            Faaliyet Kontrolü ve Kısa Vadeli Planlama

            Sorumluluk Merkezlerinin Saptanması ve Finansal Kontrol Sistemi

            Raporlama ve Yönetim Muhasebesinde Kullanılan Raporlama Örnekleri

            Dönemsel Raporlara Dayalı Yönetim Denetimi

            Maliyet ve Gelir Raporlarına Dayalı Denetimler ve İşletme Kararları

            Faaliyet Denetiminde Kullanılan Grafik Teknikler

            Maliyet Muhasebesinin Genel Esaslar

·               Maliyet Muhasebesinin Tanımı ve Amaçları

·               Gider Maliyet Harcama Zarar Amaçları

·               Giderlerin Çeşitlerine ve Fonksiyonlarına, Faaliyet Hacmi ile Olan İlişkilerine, Fiili Olup Olmamasına ve Kontrol Edilebilirlik Özelliklerine Göre Sınıflandırılması

·                Maliyet Muhasebesi Organizasyonu

·               Bağımsız Muhasebe Sistemi

·               Bileşik Muhasebe Sistemi

·               Hesap Ayrılığı Ve Eşzamanlı Kayıt

            Maliyet Yöntemleri ve Maliyet Sistemler

·               Maliyetlerin Kapsamlarına Göre Maliyet Sistemleri (Tam/ Değişken/ Normal/ Asal Maliyet Yönetimi)

·               Maliyet Saptanma Zamanına Göre Maliyet Sistemleri (Fiili/ Tahmini/ Standart Maliyet Yöntemi)

·               Üretim Biçimine Göre Maliyet Sistemleri (Sipariş Maliyet / Evre Maliyet)

            Tekdüzen Maliyet Muhasebesi Sistemi

·               Maliyet Hesapları ( 7/A ve 7/B Seçenekleri )

·               Endüstri, Ticaret ve Hizmet İsletmelerinde Gider ve Maliyet Hesaplarının Akışı

·               Gelir Tablosu ve Satışların Maliyeti Tablosu

            Hammadde, FIFO, Hareketli Ortalama, Tartılı Ortalama Yöntemleri

            Genel Üretim Giderleri

            Dönem Giderleri 

            Maliyet Sistemleri ve Maliyet Sistemlerinin Kurulması

ÖDEME KOŞULLARI

·               Eğitim bedeline uygulama örnekleri ile birlikte ders kitapları, coffee-break ikramlar da dâhildir.

İNDİRİM ALTERNATİFLERİ:

·               2 kişi katılımlarda                 % 5

·               3 – 6 kişi katılımlarda           % 10

·               Çalışmayanlara                    % 10,

·               Çalışan, eğitim giderini kendisi karşılayanlara % 5 indirim uygulanmaktadır.

ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ

·               1 Ay önce kayıt ve ödeme     %05

·               2 Ay önce kayıt ve ödeme     %10

·               3 Ay önce kayıt ve ödeme     %15

·               4 Ay önce kayıt ve ödeme     %20

SERTİFİKA

Eğitim sonunda Sertifikalar takdim edilmektedir.

basvuruformu

Eğitime Başvuru Formu

    Adınız (gerekli)

    Epostanız (gerekli)

    Telefon No (gerekli)

    Eğitim Adı

    İletiniz