STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ

 Pazarlama çalışmalarında daima bir yaratıcılık ve orijinallik olduğunu görürüz. Pazarlama gurularının söylediği ve yazdığı tüm prensipleri uygulasanız dahi marka stratejinizin başarısı büyük ölçüde bu prensiplerin stratejiye nasıl dönüştürüldüğü ve nasıl uygulandığına bağlı olarak değişecektir. Marka oluşturmak hem sanat, hem de bilimdir

Pek çok üst düzey yöneticinin artık iyice benimsediği gibi, firmaların sahip olduğu en önemli varlıkların başında, para ve zaman yönünden büyük yatırım yaptıkları markaları gelmektedir. İmalat süreçleri ve kurulan fabrikalar çoğu zaman başka firmalar tarafından taklit edilebilir. Fakat tüketicilerin kafasında yer etmiş inanış ve tutumlar kolayca taklit edilemez. Piyasaya yeni ürün çıkarmanın zorlukları ve tanıtımlarının gerektirdiği büyük harcamalar, şirketlerin yeni ürünlerini lanse ederken daha dikkatli davranmaları ve aynı zamanda mevcut markalarını daha iyi yönetmeleri yolunda büyük bir baskı unsurudur.

Stratejik Marka Yönetiminin özünü oluşturan marka sermayesi kavramı, pazarlamacılara ve satış uzmanlarına markalarıyla ilgili uygulayabilecekleri farklı strateji ve taktiklerin potansiyel etkilerini yorumlamakta ortak bir payda ve çok değerli bir bakış açısı kazandırmaktadır.

Stratejik Marka Yönetimi, markaların önemi ve tüketiciye ne ifade ettiğinden yola çıkarak, şirketlerin markalarını nasıl yönetmeleri gerektiğini ortaya koyan bir eğitimdir. Marka, marka yönetimi ve stratejik marka yönetimi ile bağlantılı konuların masaya yatırıldığı bu eğitimin önemli bir amacı da pazarlama ve satış yöneticilerini, marka stratejilerinde karlılığı artıracak kavram ve tekniklerle tanıştırmaktır

Eğitim sürecinde genel ekonomik verilerin yanı sıra iç ve dış ticarette markalaşma ve marka tanıtımı konusundaki güncel uygulamalar ile güncel süreçleri tartışılabileceği uygulamalar da yapılacaktır.

Eğitim içeriği

 • Marka Kavramı
 • Markanın Yararları
 • Marka Karar Alanları
 • Marka İle İlgili
 • Temel Kavramlar
 • Marka Yaratma
 • Neden Markalama
 • Marka Nedir?
 • Marka Adı Nedir
 • Marka Sembolü Nedir
 • Alameti Farika Nedir? (Trademark)
 • Markanın Yararları
 • İşletmeler Açısından Yararları
 • Tüketiciler Açısından Yararları
 • Marka Karar Alanları
 • Markalama Nedir?
 • Markalama Nedenleri
 • Marka Adı Seçme Süreci
 • İyi Bir Marka Adının Özellikleri İyi Bir Marka
 • Sembolünün Özellikleri
 • Marka Sembolü Oluşturma
 • Semboldeki Renklerin Markaya Etkisi
 • Sembol Değişikliğinin Olumlu Olumsuz Etkileri
 • Sloganların Marka Üzerindeki Gücü
 • Tüketici Marka Tercihini Etkileyen Nedenler
 • Marka Bağlılığı
 • Marka İmajı Ve Marka Denkliği
 • Marka Konumlandırma Stratejileri
 • Ürün Ve Fiyat Etkileri
 • Satışın Etkileri
 • Marka Yaratma Adımları
 • Markanın Satıştaki Etkisi Ve Marka Yaratma Kuralları

basvuruformu

Eğitime Başvuru Formu

  Adınız (gerekli)

  Epostanız (gerekli)

  Telefon No (gerekli)

  Eğitim Adı

  İletiniz