SÜREÇLERLE YÖNETİM

Neden ?

Kıt kaynakların optimum kullanımının zorunlu olduğu çağımızda, klasik fonksiyonel yapı ve yönetim yerini SÜREÇ Yaklaşımına bırakmak zorunda kalmıştır. Süreçlerin, süreç bileşenlerinin ve hepsinde önemlisi Süreç Performans Göstergelerinin belirlenmesi, ulaşılmak istenen hedeflerle entegrasyonu, sürekli takibi ve iyileştirilmesi geleceği güvence altına alabilmenin en mantıklı yönetimdir.

 

Bu eğitimin amacı klasik departmantal yönetim yaklaşımından, süreç yönetimine geçiş sürecinde görev alacak her seviyeden çalışanlara uygulama gereklilikleri hakkında bilgi paylaşımıdır.

 

Nasıl ?

 • Kalite / Kalite Sistemi / Toplam Kalite Yönetimi

 • Kalite – Kalite Kontrol Kavramları

 • Sistem Yaklaşımı

 • Kalite Güvence Sistemi – TKY Kavramı

 • Kalite Kavramı

 • ISO 9001 : 2008

 • ISO 9000/2008 süreç yaklaşımı

 • EFQM Mükemmellik Modeli – Özdeğerlendirme

 • Klasik Yönetim / Süreçlerle Yönetim

 • Yönetim kavramı

 • Klasik Yönetim yaklaşımları

 • Süreç Yaklaşımı

 • BPR – Business Process Reengineering

 • Sistem / Süreç / Süreç Yaklaşımı

 • Sistem Kavramı

 • Akış, İş akışı, Süreç

 • Süreç Bileşenleri

 • Süreç Yaklaşımı

 • Süreç Analiz / Tanımlama / Gruplama

 • Sistem analizi

 • Süreçlerin sınıflandırılması

 • Ana süreçlerin tanımlanması

  • Alt süreçlerin tanımlanması

 • Süreçlerin dokümantasyonu

 • Süreç Etkileşimleri, Ana / Alt süreçler

 • Ana süreç haritası

 • Süreç ilişkileri – etkileşimleri

 • Süreç bileşenleri (Sahibi, Girdi, Çıktı, Kaynak, Performans Göstergesi)

 • Ana / alt süreçlerin tanımlanması

 • Kritik süreçlerin belirlenmesi

 • Süreç Performans Göstergeleri / Süreç Sahibi

 • Süreç performans göstergelerinin tanımlanması

 • Veri toplama, analiz, değerlendirme

 • Stratejik Yönetim

 • Hedeflerle Yönetim

 • Anahtar Performans Göstergeleri ile kuruluş hedeflerinin entegrasyonu

 • Sürekli İyileştirme

  • Süreç performans izleme, ölçme, değerlendirme

  • Aksiyon Planlama – Gerçekleştirme

   • Pratik Uygulama – Grup Çalışması

    

 1. Eğitimler
  Eğitimlerimiz düzenli olarak açılmaktadır. (12 kişi ile sınırlıdır)

 2. Eğitim Fiyatı İçerisine
  Öğle yemeği, eğitim dokümanları, ikramlar, katılım sertifikası dahildir.

 3. Eğitim Rezervasyonu
  Aşağıdaki form ile ön kaydınız yapılmış olur. Formu doldurduktan sonra ön kaydınız yapılıp yapılmadığına dair bir e-mail gönderilir. Bu e-mail ile birlikte kesin kayıt formu ve ödeme bilgileri tarafınıza iletilir. Ödeme yapılmadan kesin kaydınız yapılmaz.

 4. İndirim Koşulları
  Aynı firmadan 3 kişi katılımında %10
  Aynı firmadan 4-6 kişi katılımında %15
  Aynı firmadan 6`dan fazla kişi katılımında %20

 5. Eğitim Saatleri
  10.00 – 17.00

 6. Eğitim Yeri
  Otel- Taksim İstanbul

basvuruformu

Eğitime Başvuru Formu

  Adınız (gerekli)

  Epostanız (gerekli)

  Telefon No (gerekli)

  Eğitim Adı

  İletiniz