İnsanların hareket ve düşüncelerinin gelişimini, olayların somut ve soyut nedenlerini ve bu nedenlerin birbiriyle ilişkilerini açıklayan bilim dalıdır. Bölümde, çağdaş tarih yazıcılığının temel kavram ve yöntemlerine sahip kişiler yetiştirilir.Öğretim süresi 4 yıldır. Genel Türk Tarihi, Eskiçağ Tarihi, Yeniçağ Tarihi, Yakınçağ Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi dersleri okursun.

Çalışma Alanları
Mezunlarına Tarih Lisans Diploması ve “Tarihçi” ünvanı verilir. Orta dereceli okullarda öğretmen olarak çalışabilir veya üniversitelerde öğretim görevlisi olabilirsin. Öğretim görevlisi olabilmen için lisansüstü eğitim görmen şarttır. Osmanlıcayı iyi bilenler arşivci olarak tapu dairelerinde, TBMMde ve adliyelerde çalışabilirler.