Tarihsel olayları araştıran, yorumlayan ve gelecek kuşaklara aktaran bu dalda eğitim verecek öğretmen yetiştirir.Öğretim süresi 5 yıldır. Tarih konuları ayrıntılı bir şekilde işlenirken coğrafya konularına da yer verilir. Ayrıca öğretim yöntemleri ile genel kültür ve pedagojik formasyon dersleri uygulamalı olarak görülür.

Çalışma Alanları
Mezunlar “Tarih öğretmeni” ünvanını alır. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaöğretim kurumlarında ya da özel eğitim kurumlarında çalışabilirler.