Tarihçi

TANIM 

Geçmişte olan olayların, nedenlerini, sebepsonuç ilişkilerini ve bugünkü olaylarla bağlantısını araştıran kişidir. 

GÖREVLER 

Geçmiş olayları, kurumları, düşünceleri ve insanları betimlemek için geçmişe ait yayınlanmış ve yayınlanmamış tüm yazılı kaynakları (kitabeleri, mektupları, anı defterlerini, mahkeme kayıtlarını vb.) titizlikle inceler, Derlediği bilgileri, doğruluk ve ifade ettikleri anlam bakımından değerlendirir, Olayları oluş sırasına koyar ve aralarında sebepsonuç ilişkisi kurar, Bulgularını, gerçeğe bağlı kalarak, yansız bir tutumla açık ve öz biçimde rapor eder, Arkeolog gibi geçmişteki insan kültürleri ile ilgilenen diğer araştırmacıların çalışmalarını inceler. 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

Geçmişe ait yayınlanmış ve yayınlanmamış çeşitli kayıtlar, Mektuplar, anı defterleri, kitabeler, mahkeme kayıtları gibi kaynaklar, Büro malzemeleri, Değişik dillerde sözlükler. 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

Tarihçi olmak isteyenlerin; Üst düzeyde akademik ve sözel yeteneğe sahip, Tarih, coğrafya, sosyoloji ve felsefeye ilgi duyan, Geniş bir kültüre sahip, İnceleme ve araştırma merakı olan, Sabırlı, dikkatli ve devamlı okumaktan bıkmayan, Bulgularını objektif olarak değerlendirebilen, kimseler olmaları gerekir. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

Tarihçi genellikle sakin bir ortamda, tek başına çalışır. Bazen araştırdığı konu ile ilgili kişilerle görüşme yapar. Tarihi belgelere ulaşmak için zaman zaman tozlu ve loş arşivlere girmesi gerekebilir. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

“Tarih Bölümü” bölümü mezunları Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan /açılacak pedagojik Formasyon programını başarı ile tamamlayanlar, lise ve dengi okullarda Tarih Öğretmeni olabilirler. Kütüphane, arşiv ve benzeri kuruluşlarda, özel araştırma merkezlerinde, vakıflarda, müzelerde Kültür Bakanlığında araştırmacı olarak, üniversitelerde öğretim elemanı olarak, gazetelerde yazar olarak çalışabilirler. Üniversitelerin tarih bölümünü bitirenler Pedagoji eğitimi aldıkları taktirde orta dereceli okullarda öğretmenlik yapabilirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 

Meslek eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı fakültelerin “Tarih” bölümünde verilmektedir. 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 

Bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) yeterli “Sözel (SÖZ2)” puan almak gereklidir. 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Bu mesleğin eğitimi çeşitli fakültelerin tarih bölümlerinde 4 yıllık lisans programıyla verilmektedir. Bölümün amacı, ilkçağdan başlayarak insanı etkilemiş olan tarihsel olayları, siyaset, ekonomi, din, sanat gibi olgularla birlikte ele alarak öğretmektir. Eğitim süresince öğrencilere; Tarihe Giriş, Türk Tarihine Giriş, İslam Tarihine Giriş, İlkçağda Anadolu, Bizans Tarihi, Selçuklular ve Anadolu Beylikleri, Avrupa Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Türk Kültürü Tarihi gibi dersler verilir. 

MESLEKTE İLERLEME 

Lisans eğitimini tamamlayan kişiler üniversitelerde görev almak isterlerse araştırma görevlisi olabilir, akademik kariyer yaparak meslekte ilerleyebilirler. Belirli alanlarda uzmanlaşabilirler. Bunlar; eski tunç çağı eserleri, konservatör (yarım eserlerin yapıştırılması), sikke , arkaik dönem heykeltıraşlığı, Helenistik çağ mimarisi, seramik, define vb. alanlardır. 

BENZER MESLEKLER: 

Sosyal Antropolog, Sosyolog, Arkeolog, Tarih Öğretmeni, Sanat Tarihçisi. 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 

Meslek eğitimi sırasında herhangi bir kazanç söz konusu değildir. Ancak, şartları uyan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu kredi ve yurt hizmetlerinden, çeşitli kurum ve kuruluşlarca başarılı öğrencilere karşılıksız veya mecburi hizmet karşılığı verilen burs olanağından yararlanabilirler.Ücretler çalışılan işyeri ve statüye göre değişiklik göstermektedir. Eğitim sonrası tarih öğretmeni olmak isteyenler, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi olarak 9. derecenin 1. kademesinden aylıkla işe başlarlar. Üniversitelerde asistan ya da araştırma görevlisi olarak görev alındığında 8. derecenin 1. kademesinden aylıkla işe başlanır. 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili eğitim kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.