Tarım Ürünleri Satış Elemanı

TANIM 

Bir iş yerinde tarım ürünlerinin (tohum, her türlü tahıl ürünü “arpa, yulaf, buğday, çavdar vb.” kuru gıda ve bakliyat “un, bulgur, pirinç, nohut, kuru fasulye, baharat, kuruyemiş, sıvı ve katı yağlar vb.” tıbbi tahıllar “kenevir, haşhaş, konserve ve dondurulmuş gıdalar vb.”) satışını gerçekleştiren kişidir. 

GÖREVLER 

Satışa sunulacak malları teslim alır, mal giriş kayıtlarını tutar ve etiketler, Müşterilerin isteklerine göre ürün kalite ve türlerinin geliştirilmesi için üretim birimlerine bilgi verir, Satışların yapılmasını planlar, bunun için müşteri ihtiyaçlarını saptar, yeniliklerden onları haberdar eder ve müşterilerin ürünlerle ilgili tepkilerini üretim birimlerine bildirir, Müşteri tiplerine uygun satış teknikleri uygular, Mal stoklarını kontrol ederek ilgilileri bilgilendirir, Alınan siparişlerin zamanında yerine getirilmesini sağlar, Müşterilere satış sonrası hizmetler hakkında bilgi verir. 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

Satış belgeleri ve fiyat listesi, ürün katalogları, seyahat gerektiren durumlar için otomobil veya dağıtım aracı, bilgisayar, çeşitli tip hesap makineleri, faks, teleks, telefon, ürünlerle ilgili reklam broşürü, kitapçıklar ve eşantiyon ürünler. 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

Tarım Ürünleri Satış Elemanı olmak isteyenlerin; İnsanlarla iyi ilişkiler kurabilen ve girişken, İkna yeteneği olan, Sorumluluk sahibi, mesleki bilgiyi takip edebilen, Teknolojik gelişmelere açık, Grup (ekip) çalışmasına yatkın, Dış görünüşüne önem veren, temiz ve düzenli kimseler olmaları gerekir. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

Çalışma ortamı değişkendir. Ofis içi ve dışı çalışma söz konusu olabilir. Genellikle ofis dışı ortamlarda çalışırlar. Sipariş alma, dağıtım, tanıtım ve pazarlama işleri yaptıklarından sık sık şehir içi veya dışı seyahatlerde bulunmaları gerekir. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

Teknolojik gelişmelerle birlikte piyasaya yeni tarımsal ürünler sunulmaktadır. Bu ürünlerin piyasada satılması ürünün kalitesi ile birlikte ürünü uygun şekilde sunan ve satabilen bilgili satış elemanlarına bağlıdır. Tarımsal ürünlerin satışında iyi yetişmiş nitelikli eleman gereksinimi, diğer mesleklerde olduğu gibi sektörde de kendini hissettirmektedir. Tarım ürünleri satış elemanları bu ürünlerin satıldığı yerlerde çalışabilir, kendi işyerlerini açabilirler. 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 

Mesleki eğitimi yeterli müracaat olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerinde verilmektedir. 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 

Çıraklık eğitimine başlayabilmek için; En az ilköğretim okulu mezunu olmak, 14 yaşını doldurmuş 19 yaşından gün almamış olmak, ancak, 19 yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık eğitimden geçmemiş olanlar, yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine alınabilir. Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak, Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri sahibi ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gereklidir. 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Tarımsal Ürünleri Satış Elemanı mesleğinin eğitim süresi lise veya daha üst düzeyde genel eğitim görmüş olanlarda 1 yıl, ilköğretim mezunu olanlarda ise 2 yıldır. Haftada bir gün okulda teorik, beş gün işyerinde pratik eğitim şeklinde yapılır. Mesleki Eğitim Merkezinde yapılan teorik öğretimin 1/3 ü genel kültür dersleri, 2/3 ü ise meslek bilgisi derslerinden oluşur. Eğitim süresince öğrencilere; Muhasebe, İş Güvenliği, Matematik ve Mesleki Matematik, Türkçe, Ekonomi ve Ticaret Bilgisi, Müşteri İlişkileri ve Satış Bilgisi, Tarım Ürünlerinin Depolanması ve Muhafaza Teknikleri, Meslek Bilgisi, Muhasebe, Bilgi İşlem, İş Bilgisi, Toplam Kalite Yönetimi, Müşteri İlişkileri ve Satış Belgesi dersleri verilmektedir. Çıraklık eğitimini tamamlayanlara, eğitim sonunda katıldıkları kalfalık sınavında başarılı olmaları halinde “Kalfalık Belgesi” ve “Kalfa” unvanı verilir. 

MESLEKTE İLERLEME 

Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Tarımsal Ürünleri Satış Elemanı mesleğinde ustalık eğitimi çalışma süresi 1 yıldır. Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de “Usta Öğretici” belgesine sahip çalışanın olması zorunludur. 

BENZER MESLEKLER: 

Pazarlamacı, Reklamcı. 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 

3308 sayılı yasa kapsamında meslek öğrenen bir kişi, yasanın öngördüğü gibi yaşına uygun asgari ücretin % 30ndan az olmamak üzere ücret almaktadır. Ancak işveren isterse bu miktardan fazlasını verebilmektedir. Ayrıca işyerlerinde işçilere sağlanan ikramiye, iş elbisesi, gıda yardımı gibi yardımlardan çıraklar da yararlandırılmaktadır. Kazanç, işyerlerinin büyüklüğüne, ücret sistemine ve kişinin yeteneğine göre değişkendir. Maaşın dışında satış üzerinden belli oranda prim uygulaması söz konusu olduğundan tatmin edici bir ücret elde edilebilir. 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İl ve Şube Müdürlükleri.