Tarımsal Kooperatifçilik Meslek Elemanı

TANIM 

Tarım ürünleri üreten kişilerin kurdukları kooperatiflerin; halkla, kamu ve özel kuruluşlarla ilişkilerini, kooperatifin amacı doğrultusunda, düzenleyen ve yürüten kişidir. 

GÖREVLER 

Kooperatif kurulması aşamasında yasal çalışmaları yürütür, Görev yaptığı kooperatifte ilgili kayıtların kanun ve sözleşmeye uygun olarak tutulmasını sağlar, Üyelere kooperatifin para durumu, taşınmaz malları gibi konularda bilgi verir, Kooperatif yöneticilerinin talimatı ile genel kurulu olağan veya olağanüstü toplantıya çağırır, Genel Kurul toplantısından önce: çalışma raporu, bilanço, gelirgider cetvelini ve bütçe tekliflerini hazırlayıp denetçilere verir ve genel kurul toplantısından önce de ortakların incelemesine sunar, Genel kuruldan alınan yetkiyle işlerin görülmesi için gerektiğinde ortakları görevlendirir, Genel kurulun kararları doğrultusunda köy hizmetleri teşkilatıyla da teknik seviyede işbirliği yaparak kooperatif işlerini yürütür, Kooperatifin muhasebe işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlar, Denetçilerin seçimlerini, görevden alınmalarını ve kooperatifi temsile yetkili şahısları ticaret siciline kayıt ve ilan ettirir,Kooperatifin amacına uygun taşınmaz malların alımlarında tapu devri gibi işlerin takibini yapar, Gerektiğinde kooperatifin sona erdirilmesi işlemlerini yürütür. 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

Kanun, tüzük ve yönetmelikler, Çağdaş iletişim araçları (bilgisayar, faks, telex), Büro malzemeleri. 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

Tarımsal kooperatifçilik meslek elemanı olmak isteyenlerin; Sayısal yeteneğe sahip, Sosyal bilimlere özellikle ekonomi ve sosyolojiye ilgili, İnsanlarla iletişimi kurabilen, başkalarını etkileyebilen, Girişimci, Sabırlı ve dinamik kimseler olmaları gerekir. Düzenli Çalışabilmek, Sorumluluk sahibi ve yaratıcı olmak meslekte başarıyı artırır. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

Meslek elemanları genellikle büro ortamında çalışırlar. Birinci derecede verilerle ilgilenmekle birlikte, insanlarla da etkileşim halindedirler. İşleri gereği zaman zaman bulundukları ilin dışına iş seyahatleri yapabilir. Gereğinde tarım ürünlerinin bulunduğu ambarlarda incelemelerde bulunabilirler. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

Tarımsal Kooperatifçilik bölümünü bitirenler tarım kredi, tarım satış, tarım kalkınma kooperatiflerinde, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda, ayrıca Tariş, su ürünleri kooperatifleri, tarımsal kooperatifler ve köy kooperatiflerinde çalışabilirler. 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 

Mesleğin eğitimi, Meslek Yüksekokullarının Tarımsal Kooperatifçilik bölümünde verilmektedir. 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 

Meslek liselerinin, A Grubu (Ticaret Lisesi Fen), Bankacılık, Bilgisayarlı Muhasebe, Borsa Hizmetleri, Deniz ve Liman İşletme,Dış Ticaret, Emlak Komisyonculuğu, Genel Hizmetler (Demiryolu), İşletme, İşletmecilik (Demiryolu), Muhasebe, Sigortacılık,Tesis İşletmeciliği, Ticaret, Kooperatifçilik bölümlerinden mezun olanlar ve Ticaret Liselerini Kol Ayrımı Olmadığı Dönemde Bitirenler “Tarımsal Kooperatifçilik ” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler. Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Eşit Ağırlıklı (EA1)” puanı almaları gerekir. 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır. Mesleki eğitim sırasında okutulan ders isimleri aşağıdadır. Derslerin içerikleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler “H Ek Bilgiler” bölümünde yer almaktadır. 1. Yıl: Matematik ve İstatistik, Genel Ekonomi, Türkiye Ekonomisi, Ticari Ortaklıklar, Maliye, Tarım Ekonomisi, Ticari Sınai işletmecilik, Çalışma Ekonomisine Giriş, Genel Muhasebe, Genel Pazarlama, Genel Kooperatifçilik. 2. Yıl: Kooperatif Hukuku, Dünyada ve Türkiye’de Kooperatifçilik Tarihi, Tarımsal Kooperatifçilik I, Küçük Sanatkarlar ve Esnaf Kooperatifçiliği, Kooperatif Muhasebesi, Tarımsal Kooperatifçilik II, Kooperatif İşletmelerin Yönetimi, Kooperatifçilikte Kullanılan Araştırma Yöntemleri.

MESLEKTE İLERLEME 

“Tarımsal Kooperatifçilik” programını bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları taktirde “İşletme, İşletmeİktisat, Tarım İşletmeciliği” lisans programına dikey geçiş yapabilirler. Meslek eğitiminden sonra kişiler çalıştıkları birimlerde hizmet içi eğitime katılabilirler.Kooperatifçilik alanında uzmanlaşmış kişiler genellikle kooperatiflerin Yönetim Kurullarında görev alırlar, kooperatifin yönetiminden sorumlu olabilirler. 

BENZER MESLEKLER: 

Kooperatifçi, Mahalli idareler meslek elemanı. 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 

Bu alanda öğrenim sırasında herhangi bir maddi imkan sağlanmamaktadır. İsteyen ve durumu uygun olan öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunun her yıl belirlenen kredilerinden faydalanabilirler. 
Öğrenim bittikten sonra çalışma hayatına atılanlar asgari ücretin yaklaşık iki katı ücretle işe başlamaktadırlar. 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.