Taşçı

TANIM 

Doğadan işlenmemiş olarak elde edilen çeşitli niteliklerdeki taşların, yapıların çeşitli kısımlarında kullanılması için; kesilmesi, işlenmesi, üzerlerine yazı yazılması gibi işleri, gerekli takımalet ve makineler kullanarak yapan kişidir. 

GÖREVLER 

Mermer ocaklarından blok mermer üretimi yapar, Blok ve plaka halindeki granit, mermer ve diğer taşları keser ve şekillendirir, taşları perdahlar, çeşitli taşları amaca göre sınıflandırır, markalar, tezgahlarda işler ve ayarlar, Taşların üzerine oyma veya kabartma rakam ya da harfler işler, Blok ya da plaka taşlar üzerine kabartma figürler ya da desenler oyar. 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

Tel kesme ve sayalama makinesi, Sondaj makinesi, Blok ayırıcı, Kompresör, Taş kesme makinesi, Taş perdah makinesi, Madırga, Çarpacak, Balyoz, Tarak, Mucarta, Külünk, Murç, Zımpara taşı, Elektrikli el breyizi. 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

Taşçı olmak isteyenlerin; Bedence sağlıklı ve dayanıklı, ağır eşya kaldırabilecek kadar güçlü, 
Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme, ellerini ustalıkla kullanabilme yeteneğine sahip, Göz ve eli eşgüdümle kullanabilen kimseler olmaları gerekir. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

Taşçılar taş ocaklarında, mermer atölyelerinde çalışırlar. Çalışma ortamı çok tozlu ve kısmen gürültülüdür. Taşçılar birinci derecede madde (taş, mermer vb.) ve aletlerle ilgilidirler. Görev, pazar günü dışında her gün yapılır. Görev genellikle ayakta yürütülür ve ağır kaldırmak, eğilip diz çökmek gerekebilir. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

Taşçılar, taş ocaklarında, mermer ocaklarında, atölyeler vb. inşaat işlerinde çalışırlar. Taşçılık mesleği, giderek güncelliğini yitirmektedir. Bunun yerine, taşçılığın bir kolu olan mermercilik gelişmektedir. İnşaat işlerinde kullanılan taşlar, yerini mermere bırakmaktadır. Mermercilikte iş bulma olanakları fazladır. Kullanım alanı arttıkça mermercilikte yetişmiş kişilere ihtiyaç artmaktadır. 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 

Mesleğin eğitimi, yeterli müracaat olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerinde verilmektedir. Ayrıca; endüstri meslek liselerinin “Mermer Teknolojisi” bölümlerinde verilmektedir. 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 

Çıraklık eğitimine başlayabilmek için; En az ilköğretim okulu mezunu olmak, 14 yaşını doldurmuş 19 yaşından gün almamış olmak, ancak 19 yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık eğitiminden geçmemiş olanlar, yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine alınabilir. Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak, Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri sahibi ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gereklidir. Endüstri meslek liselerine girebilmek için en az ilköğretim okulu mezunu olmak ve bu okulların giriş şartlarına uygun olmak gerekmektedir. 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Mesleki eğitim merkezlerinde eğitim süresi lise ve daha üst düzeyde genel eğitim almış olanlarda 1,5 yıl, ilköğretim mezunu olanlarda ise 3 yıldır. Çıraklık dönemi, mesleğin temel bilgi ve becerilerinin kazandırıldığı dönemdir. Çıraklık dönemi teorik eğitim programlarının yaklaşık % 30u genel bilgi dersleri, % 70i meslek bilgisi dersleridir, Çıraklar, teorik eğitimlerini, haftada bir gün mesleki eğitim merkezlerinde veya işletmelerce temin edilen eğitim yerlerinde görürler, Çıraklar, teorik eğitim programlarına paralel olarak, işyerlerinde usta öğreticilerin gözetiminde haftada 5 gün pratik eğitim görürler. Endüstri meslek liselerinde eğitim 4 yıldır. Öğrenciler, teorik eğitimlerini haftada iki gün okulda, pratik eğitimlerini de haftada üç gün işletmelerde yaparlar. 

MESLEKTE İLERLEME 

Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Taşçılık mesleğinde ustalık eğitimi çalışma süresi 2 yıldır. Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de “Usta Öğretici” belgesine sahip çalışanın olması zorunludur. 
Meslek lisesi mezunları da doğrudan ustalık sınavına girebilirler. Ustalık belgesine sahip olanlar bağımsız işyeri açabilirler. 

BENZER MESLEKLER: 

Mermerci, karofayans döşemecisi, döşeme ve duvar kaplamacısı 

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ 

İşletmelerde meslek eğitimi yapan endüstri meslek lisesi öğrencileri yaşlarına uygun asgari ücretin %30undan az olmamak üzere ücret alırlar. Çıraklık eğitimi sırasında asgari ücretin % 30undan az olmamak üzere ücret alınır. Eğitim sonrası ise çalışılan yere, yapılan işe ve tecrübeye göre alınan ücret değişmektedir. 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.