Tekstil Mühendisi

TANIM 

Tekstil ve konfeksiyon sanayiinin kullandığı tekstil hammaddelerinin işlenmesi aşamalarında, teknik ve idari düzenlemeleri yapan, yeni yöntem ve tekniklerin geliştirilmesi için çalışmalar yürüten, yeni ürünlerin tasarımını ve üretimini planlayan, üretimin ekonomik bir şekilde yürütülmesini sağlayan kişidir. 

GÖREVLER 

Üretimi planlar, iş akışını düzenler, İstenilen kalitede malın en ucuz şekilde üretilmesi için plan yapar, Ürünün teknik, estetik, dokuma, örme ve baskı desenlerini bilgisayar yardımıyla tasarlar ve uygular, Kullanılan makinelerin ayarlarını ve bakımını sağlar, Ürünün kalite kontrolünü yapar, Araştırma, geliştirme faaliyetlerini yürütür. 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

Her çeşit elyaf, iplik, dokuma ve örme ürünleri, İplikçilikte, dokuma ve örme kumaş üretiminde, konfeksiyonda kullanılan özel el aletleri ve yardımcı malzemeler, İplik dokuma, örme, boyabaskı, terbiye gibi işlemlerde kullanılan çeşitli makineler, Kalite kontrol cihaz ve aletleri, bilgisayar, kart delme makineleri. 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

Tekstil mühendisi olmak isteyenlerin; Üst düzeyde akademik yeteneğe sahip, Fen bilimlerine ilgili ve bu alanda başarılı, Mekanik ilişkileri görebilen, Başkalarını yönetebilen, Yaratıcı, kimseler olmaları gerekir. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

Tekstil mühendisleri, dokuma endüstrisinde fabrika ve atölyelerde görev yaparlar. Çalışma ortamı gürültülü olup, havada lif tozları bulunabilir. Tekstil mühendisi çalışırken tekniker, teknisyen ve işçilerle iletişim halindedir. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

Tekstil mühendisleri tekstil ve konfeksiyon endüstrisinde fabrika ve atölyelerde mühendis olarak, ayrıca tekstil üretim ve pazarlaması yapan kuruluşlarda teknik satış sorumlusu olarak çalışabilirler. 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 

Meslek eğitimi, çeşitli üniversitelere bağlı mühendislik fakültelerinin “Tekstil Mühendisliği” bölümünde verilmektedir. 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 

İlgili bölüme liseden sonra Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ve “Sayısal (SAY2)” puan ile girilmektedir. 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Eğitim süresi 4 yıl olup eğitim süresince; Fizik, Genel Kimya, Matematik, Isı Transferi, Otomatik Kontrol, Malzeme, Elektronik, Bilgisayar Programlama, İstatistik, Teknik Resim, Doğal Lifler, Kimyasal Lifler, İpekçilik, İplikçilik Esasları, Dokumacılık Esasları, Örme Teknolojisi, Konfeksiyon Tekniği, Tekstil Kimyası, Tekstilde Kalite Kontrol, BoyaBaskı Teknolojisi, Fabrika Organizasyonu, Tekstil Mühendisliğine Giriş gibi mesleki derslerin yanında, Tekstilde HataHasar, Özel Dokumalar, Örmecilikte Bilgisayar Programlama, Tekstilde Uygulanan Baskı Yöntemleri, Yeni İplikçilik Sistemleri gibiseçmeli dersler de verilmektedir. 

MESLEKTE İLERLEME 

Tekstil mühendisleri 4 yıllık lisans eğitiminden sonra üniversitede yüksek lisans, doktora yapabilir, doçent ve profesör olabilirler. Çalıştıkları işletmelerde,kısım şefliği, imalat müdürlüğü, genel müdürlük düzeyine kadar yükselebilirler. Girişimcilik özelliği olanlar: üretim, pazarlama, temsilcilik alanlarında kendi işlerini kurabilirler. 

BENZER MESLEKLER: 

Tekstil teknikerliği, kimya mühendisliği, kimya teknikerliği, endüstri mühendisliği. 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 

Yüksek öğrenimleri süresince öğrencilerin, çeşitli kurum ve kuruluşların vermiş olduğu burslardan faydalanma olanakları olabilir. Ayrıca Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilmeleri de söz konusudur. Daha çok özel sektörde çalıştıklarından ücret kişinin bilgi, beceri, yetenek, çalışma kapasitesi ve sektörün ücret düzeyleri gözönünde tutularak işverenle yapılacak anlaşmayla belirlenir.Tekstil mühendisleri asgari ücretin en az 3-4 katı ücretle işe başlamaktadırlar. Kişinin durumuna ve pozisyonuna göre bu oran daha da artmaktadır. 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.