TEMEL BÜTÇELEME EĞİTİMİ

Kavramlar, Süreçler, Uygulamalar

Eğitimin Amacı :

İşletmelerin Bütçe ve Finans dışında kalan bölüm yöneticilerine, ve benzer konumlardaki diğer katılımcılara, temel bütçe kavramları, bütçeleme süreçleri ve bütçelerin organizasyon, uygulama ve denetim tekniklerinin; uygulamalı bilgiler ve örnekler dahilinde aktarılarak; bir bakış açısı ve perspektif kazandırılması, bu eğitimin amacını oluşturmaktadır .

Kimler katılabilir :

Bütçe çalışmaları hakkında temel bilgiler edinmek isteyen : İşletme Sahipleri, tüm bölüm yöneticileri, satış ve pazarlamacılar, Satın almacılar, Üretimde görev yapan mühendisler, İnsan Kaynakları yöneticileri, Finansçılar, Ar-Ge ciler ve konuya ilgi duyan tüm şirket çalışanları

Eğitimin İçeriği :

 • İşletmelerde Bütçeleri, genel tanım ve kavramlar, bütçede sorumluluk Prensibi
 • Bütçelerin Amaçları, Yararları ve Fonksiyonları
 • Hedeflere göre yönetim kavramı ve İşletme Bütçeleri
 • Bütçe türleri ve Bütçe sistemleri
  • Program Bütçe
  • Yatırım Bütçesi
  • Nakit Akış Bütçesi
  • Sorumluluk Bütçesi
  • Orta vadeli ve çok yıllı bütçeler
 • İşletme Bütçelerinde başarısızlığa yol açan nedenler
 • Bütçeleme Teknikleri
 • Esnek Bütçeleme
  • Sıfır Tabanlı Bütçeleme
  • Öncelik Sıralı Bütçeleme
  • Dinamik Bütçeleme
  • Kritik Hedefler Bütçesi
 • Bütçeleme Süreci ve Bütçe Organizasyonu
  • Bütçe Komitesi, Bütçe Dosyası, Bütçe Takvimi
  • Ekonomik Göstergeler, temel varsayımlar ve özel hedefler
  • Kapasite ve çalışma günü planlaması
  • İşletme ve Fabrika başa başının hesaplanması
  • Bütçe formatlarının hazırlanarak dağıtılması, taslakların toplanması, uyumlaştırma ve Onay safhaları
 • Bütçelenmiş Mali Tablolar
 • Bütçe Raporları ve Analizleri
 • Bütçenin Denetimi ve Bütçe kontrol Teknikleri
 • Bütçelemede Enflasyon Faktörü
 • Bütçede Revizyon
 • Bütçe Yazılımları
 • Üretim işletmesinde basit bir Bütçeleme örneği

basvuruformu

Eğitime Başvuru Formu

  Adınız (gerekli)

  Epostanız (gerekli)

  Telefon No (gerekli)

  Eğitim Adı

  İletiniz