Ticaret Ve Yönetim Meslek Elemani

TANIM 

İşletmelerde pazarlama, satış, finans yönetimi ve muhasebe alanlarında görev alan kişidir. 

GÖREVLER 

Ticaret ve yönetim meslek elemanı; Çalıştığı işyerinde ürünlerin tanıtımı ve satışı için projeler geliştirilmesinde işletmeciye yardımcı olur. İşlerin verimli bir şekilde yönetilmesini sağlar, Ticaret uygulamaları, finansal pazarlar, kanun, tüzük ve yönetmelikleri takip ederek bilgilerini güncel tutar. 
Her an değişebilen rekabet şartlarında işletmelerin zarar görmemesi için alandaki gelişmeleri çalıştığı kurum/kuruluşa aktarır. 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

Her türlü büro makinesi ve malzemeleri (Bilgisayar , hesap makinesi v.b.) 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

Ticaret ve yönetim meslek elemanı olmak isteyenlerin; Sosyal bilimlere özellikle ekonomi, ticaret ve büro işlerine ilgi duyan, Girişimci, Düşüncelerini söz ve yazı ile etkin olarak aktarabilen, ifade edebilen, İnsan ilişkilerinde başarılı, işbirliğine açık, ikna yeteneği olan, Kendini geliştirmeye istekli ve coşkulu, Yaratıcı kimseler olmaları gerekmektedir. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

Ticaret ve yönetim meslek elemanları genellikle kapalı ve temiz ,büro ortamında, masa başında çalışırlar. Zaman zaman iş takibi için seyahat etmeleri gerekebilir. Diğer çalışanlarla ve müşterilerle iletişim halindedirler. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

Bölüm mezunları, büyük çoğunluğu sanayi sektöründen hizmet sektörüne kadar geniş bir yelpaze içindeki çeşitli kuruluşlarda görev yapmaktadır. Bu bölüm mezunlarının çalışma alanlarının geniş olması nedeniyle işsizlik gözlenmemektedir. Ancak, yabancı dil ve bilgisayar bilgisine göre iş bulma olanakları değişmektedir. 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 

Mesleğin eğitimi, meslek yüksek okullarının “Ticaret ve Yönetim” önlisans programında verilmektedir. 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 

Meslek Liselerinin; AGrubu (Ticaret Lisesi Fen), Bankacılık, Borsa Hizmetleri, Deniz ve Liman İşletme, Dış Ticaret, Emlak Komisyonculuğu, Genel Hizmetler (Demiryolu), İşletme, İşletmecilik (Demiryolu), Muhasebe, Sigortacılık, Tesis İşletmeciliği, Ticaret, Bilgisayarlı Muhasebe bölümü mezunları ve Ticaret Liselerini kol ayrımı olmadığı dönemde bitirenler Ticaret ve Yönetim ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da genel liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda açık kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile bu proğrama yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Eşit Ağırlıklı (EA1)” puanı almaları gerekir. 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Mesleğin eğitim süresi 1 yıl hazırlık olmak üzere toplam 3 yıldır. İngilizce düzeyi iyi olanlar yapılacak sınavda başarılı olmaları halinde hazırlık programını atlayabilirler. Eğitim süresince; İşletmeye Giriş, Mikroekonomi, İşletme Matematiği, Bilgisayar, İngilizce, Türkçe, Pazarlamanın Temel İlkeleri, İstatistik, Genel Muhasebe, Makroekonomi, Örgütsel Davranış, Pazarlama Yönetimi, İşletmede Sayısal Yöntemler, Yönetim Muhasebesi Üretim Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, İş Yaşamının Hukuksal Çerçevesi ve Finansal Analiz dersleri ile seçmeli ders olarak İnkılap Tarihi gibi dersleri alırlar. Ayrıca ikinci sınıfta büyük kuruluşlara örgütsel yapıları hakkında bilgi edinilmek amacıyla yapılan teknik geziler derslerin önemli bir parçasıdır. 

MESLEKTE İLERLEME 

ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavıyla aşağıdaki lisans programlarına geçiş yapabilmektedirler. Bunlar; Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, İşletme Bilgi Yönetimi, Sigortacılık, İşletme, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Pazarlama, Sermaye Piyasası Uluslar arası Finans Uluslararası Ticaret, Uluslararası İşletmecilik, Uluslar arası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletme lisans programlarıdır. Açık Öğretim Fakültesi İşletme Bölümü ile City University of New York İşletme Bölümü’nün 3.sınıfına sınavsız geçiş yapabilirler. Çalıştıkları işyerlerinde yöneticilik kademelerinde yükselebilirler. Kendi işyerini kuranlar bu sektörde başarılı olabilmektedirler. 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 

Öğrenciler eğitimleri süresince Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce verilen öğrenci kredisinden yararlanabilirler. Özel sektörde ücretler anlaşmalara göre belirlenmektedir. Genellikle asgari ücretin 2-3 katı civarında ücret almaktadırlar. Deneyimi olanlarda bu rakam çok daha fazla olabilmektedir.Kendi işini kuranların ise gelirleri değişmektedir. 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili Eğitim Kurumu, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, 
Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.