Tıp Fakülteleri, hastalıkları ve sakatlıkları iyileştirmek, hafifletmek, insanların sağlığını korumak ve geliştirmek amacıyla başvurulan teknik ve bilimsel bilgilerin tümünün eğitim ve öğretiminin yapıldığı yükseköğretim kurumlarıdır.Öğretim süresi 6 yıldır. Bu fakültelerde öğretim, “Tıp Doktorluu” ve “Temel Tıp Bilimlerinde Lisans Düzeyi” olmak üzere iki düzeyde yapılır. Tıp Doktorluğu düzeyi(6 yıl) üç kademeden oluşur. 1-Temel Tıp Bilimleri : Ön lisans kademesi, öğretimin ilk iki yılını kapsar. Bu dönemde fizik, kimya, biyoloji dersleri ile anotomi, fizyoloji, mikrobiyoloji gibi temel tıp dersleri okutulur. 2-Klinik Bilimleri : Yüksek lisans kademesi, öğretimin 3. 4. ve 5. sınıflarını kapsar ve bazı temel tıp bilimleri dersleri ile klinik, poliklinikgibi uygulama alanları ve gerekli laboratuar çalışmalarını içerir.3-Aile Hekimliği : Öğretimin 6. yılını kapsar. Klinik ve poliklinik uygulamalarını içerir. Temel Tıp Bilimleri Lisans Düzeyi(4 yıl), Temel Tıp Bilimleri Önlisans kademesini başarı ile tamamlayanlardan dileyenlerin devam edebilecekleri 2 yıllık bir eğitimdir.

Çalışma Alanları
Tıp Fakültelerinden mezun olanlar eğitim ve öğretim durumlarına göre 4 ayrı diploma alırlar. İki yıllık Temel Tıp Bilimleri Önlisans Kademesini başarıyla tamamlayanlar “Temel Tıp Bilimleri” Önlisans Diploması; Temel Tıp Bilimleri Önlisans Kademesini ve bundan sonra gelen Temel Tıp Bilimleri Lisans Düzeyini başarı ile tamamlayanlara ise “Temel Tıp Bilimleri” Lisans Diploması verilir. Klinik Bilimler Yüksek Lisans Kademesini başarı ile tamamlayanlar da “Klinik Bilimler” Lisans Diploması alır. Temel Tıp Bilimleri Ön lisans, Klinik Bilimler, Yüksek Lisans ve onları takip eden Aile Hekimliği kademelerini tamamlayanlara ise “Tıp Doktoru” Diploması verilir. Tıp Doktoru Diploması alırsan, “Pratisyen Doktor” unvanını taşırsın. Pratisyen doktor 2 yıl tayin edildiği yerde çalıştıktan sonra aşağıda belirtilen alanların birinde 3-5 yıllık bir eğitim sonunda uzmanlaşır. 1-Koruyucu Hekimlik Uzmanlık Dalları, 2-İyileştirici Hekimlik (Klinik) Uzmanl