Tiyatro Eleştirmeni Ve Dramaturg

TANIM 

Bir tiyatro eserini veya metnini düşünsel anlamda yorumlayarak anlamlı hale getiren ve eserin içeriğinde yer alması gereken konular üzerinde (metinsel içerik, sahne dekoru, sahne tasarımı, kostüm, ışık, ses, görüntü vb. tüm olguları alarak) uyumlaştırma yapan ve fikirsel katkı sunan kişidir. 

GÖREVLER 

Tiyatro eleştirmeni ve dramaturg, sahne dışı ve sahne üstü görev yapar. Sahne dışı çalışmalar: 
Oyunu okur ve gereken araştırmayı yapar, Yazarlar veya çevirmenlerle oyun üzerine tartışır, 
Tiyatro yayınlarını okur, Kültür etkinliklerine katılma ve bu etkinlikler üzerine çalışır, Gazete, dergi, kültür sanat dergilerinde mevcut bir tiyatro eserinin bütünlüğü hakkında yazı yazar, Yaratıcı drama üzerine gençyetişkin ve çocukları eğitir. Sahne üstü çalışmalar: Metin inceleme ve araştırmalar yapar, Oyuncu ve yönetmen kadrosuyla oyun metnindeki karakterler ve olaylar üzerinde çalışır, 
Oyunun provası esnasında bütünlüğün bozulduğu noktalarda yönetmene fikir sunar. 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

Tiyatro eleştirmeni ve dramaturgların malzemesi, her türlü kitaplar (felsefe, tarih, tiyatro eserleri, ekonomi vb), defter ve kalemdir. 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

Tiyatro eleştirmeni ve dramaturg olmak isteyenlerin; Normalin üzerinde sözel akademik yeteneğe sahip, Güzel sanatlar, Türk dili ve edebiyatına karşı ilgili, Sözel ifade ve sözel düşünme gücüne sahip, Okumaktan hoşlanan, Sosyoloji, ekonomi, felsefe, tarih vb. konuların gelişmelerini merak eden, Yaratıcı ve çok yönlü düşünebilen, Yeni fikirlere ve yeniliklere açık, Dikkatli ve sabırlı ve hafızası güçlü, kimseler olmaları gerekir. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

Tiyatro eleştirmeni ve dramaturgun malzemesi öncelikle sözcüklerdir. Çalışma yeri; bir tiyatro sahnesi olabileceği gibi evinin bir odası da olabilir. Yerzaman kavramı bu meslek elemanı için söz konusu değildir. Çevirmen, yönetmen, sahne ve kostüm tasarımcıları, tiyatro oyuncuları, ses, ışık yönetmeni veya teknisyenleriyle iletişim halindedir. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

Tiyatro Eleştirmeni ve Dramaturji eğitimini tamamlayanlar; Kültür ve sanat vakıflarında çalışarak, çeşitli sanatsal etkinlik düzenler. Şehir, devlet ve özel tiyatro topluluklarında dramaturg, genel sanat yönetmenliği, yönetmen veya yönetmen yardımcısı olarak çalışır. Çeşitli yayın kuruluşları adına tiyatro eseri çevirmenliği yapar. Çeşitli gazete, dergilerin sanat bölümlerine sanat eleştiri yazıları ve röportajlar yapar. Reklam ajanslarında art direktör veya metin ve reklam yazarlığı yapar. Çocuk tiyatrolarında ve eğitim kurumlarında yaratıcı drama eğitimi verir. Mezunların iş bulma imkanı mevcut olup, üniversite kontenjanlarının artması ve tiyatroların dramaturg çalıştırma ihtiyacı bilincine varmamaları sonucunda gelecekte iş bulma sıkıntısı yaşanılacağı düşünülmektedir. 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 

Meslek Eğitimi; İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji bölümünde verilmektedir. 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 

Meslek eğitimine girebilmek için, Lise veya dengi okul mezunu olmak, Öğrenci seçme sınavında (ÖSS) “Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji” lisans programı için yeterli “Sözel (SÖZ2)” puan almak, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tercih bildirim formunda “Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji” ile ilgili lisans programını tercih etmek gerekmektedir. 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Mesleğin eğitim süresi 4 yıl olup, eğitim süresince; Dramaturji, Tiyatro Eleştirisi, Türk Tiyatrosu, 20. Yüzyıl Tiyatrosu, Reji ve Oyunculuk Tarihi, Karşılaştırmalı Metin, Çocuk Tiyatrosu vb. dersler görülmektedir. Teorik eğitimin yanı sıra; Seminer derslerine katılmaktadır. Seminer Derslerinde; Yerli ve yabancı oyun yazarı, eleştirmen, yönetmen davet edilerek öğrenciye farklı bakış açıları tanıtılır. 

MESLEKTE İLERLEME 

Devlet ve Şehir Tiyatrolarında Dramaturg kadrosu bulunmakla birlikte, özel tiyatrolar bu kadroya ihtiyaç duymamaktalar. Ancak, özel tiyatroların, yurt dışındaki tiyatrolarla denk hale gelebilmesi için dramaturg ve tiyatro eleştirmenlerine duyulan ihtiyaçla paraleldir. Diğer ülkelerde Dramaturglar tiyatronun halkla ilişkiler, afiş içeriğindeki görsellikte bile katkı sağlamaktadır. 

BENZER MESLEKLER: 

Tiyatro ve sinema yönetmeni, dramatik yazarlık ve dramaturgi, sanat yönetmeni, gazeteci ve yazar. 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 

Meslek eğitimi süresince kazanç yoktur. Koşulları uyan öğrenci Kredi ve Yurtlar Kurumundan ve diğer kuruluşların ve üniversitelerin verdiği kredi ve burslardan yararlanabilirler. Çeşitli alanlarda çalışma imkanının olması ve çalıştığı sektörün büyüklüğü, işyerlerinin ücret politikaları sonucunda değişik ücretler söz konusudur.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İl ve Şube Müdürlükleri.