Turist Rehberi

TANIM 

Yerli ve yabancı turistleri Türkiye’nin görülmeye değer yerlerine götüren, onlara bu yörelerin tarihi, kültürel, doğal ve diğer güzellikleri hakkında ayrıntılı bilgi veren, turistlerin sorunlarının çözümüne yardımcı olan kişidir. 

GÖREVLER 

Yabancı turistlerin yurda girişleri sırasında, Türk turistlerin yurtdışı gezilerinde vize, pasaport, gümrük vb. işlemlerinde yardımcı olur, Turistlerin sağlık belgeleri, kambiyo ve döviz işlemleri, kredi kartları, haberleşme gibi işlemlerine yardım eder, Hastalık, yaralanma, ölüm vb. her türlü sağlık sorununun çözümünde ilgili yerlerle bağlantı kurar, Turistleri gezi programında yer alan müzeler, tarihi binalar, antik kentler, doğal güzelliği olan yerlere götürür ve bu yerlerin özelliklerini tanıtır, 
Turistleri ülkemize özgü yemek, halkoyunları, müzik gibi kültür ürünlerini tanıyabilecekleri yerlere götürür, Gezi sırasında ihtiyaç duyulduğunda ilk yardım yapar. 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

Haritalar (bölgesel, genel), Turistik ve tarihi yerleri tanıtıcı broşür, dergi ve kartpostallar, Sözlük, kalem, not defteri, hesap makinesi vb., Megafon, mikrofon ve diğer iletişim araçları, İlk yardım malzemeleri. 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

Turist rehberi olmak isteyen kimselerin; Dış görünümüne dikkat eden, temiz ve bakımlı bir kimse olması, Bir yabancı dili çok iyi konuşabilmesi, Yeni insanlarla tanışmaktan hoşlanması, Gezmeyi sevmesi, değişiklikten hoşlanması, İnsanlarla kolay iletişim kurabilmesi, Saygılı, nazik, güvenilir ve güler yüzlü olması, Bir grubun sorumluluğunu üstlenebilecek güven ve cesarete sahip olması, Konuşması düzgün, anlaşılır ve ses tonunun yumuşak olması gerekmektedir. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

Turist rehberleri, otel, motel, müze, restoran, tapınak gibi kapalı ortamlarda, ören yerleri, sit alanları, antik yerleşim merkezleri, dağlık bölgeler gibi açık havada çalışırlar. Meslek seyahat etmeyi gerektirmektedir. Çalışma zamanı belli değildir, tam zamanlı, yarı zamanlı, gece, hafta sonu, mevsimlik çalışabilirler. Yerli ve yabancı turistlerle, otel, motel, restoran personeliyle, tur operatörleriyle, enformasyon memurlarıyla ve çok değişik meslek elemanlarıyla iletişimde bulunurlar. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

Turist rehberleri Turizm Bakanlığı ve bağlı birimlerinde, özel turizm şirketlerinde, seyahat acentelerinde iş bulabilirler. 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 

Meslek eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı fakültelerin “Turist Rehberliği”, “Turizm ve Rehberlik”, “Seyahat İşletmeciliği”, “Turizm Rehberliği” bölümlerinde verilmektedir. Ayrıca Turizm Bakanlığı’nın “Ülke Çapında” ve “Bölge Çapında” olmak üzere iki türde açtığı “Profesyonel Turist Rehberliği” kursları ile öğretilmektedir. Ülke çapındaki kursları başarı ile bitirenler Türkiye’nin tüm bölgelerinde rehberlik yapabilirler. Bölge Çapı’ndaki kursları bitirenler ise ülkenin yedi coğrafi bölgesinden herhangi bir bölgesi için yetiştirilirler ve sadece bu bölgede rehberlik yapabilirler. 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 

Turist Rehberliği, Turizm ve Rehberlik bölümlerine girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) yeterli “Dil Puanı”, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği bölümüne girebilmek için yeterli “Eşit Ağırlıklı (EA)” –Yüksekokullarda EA1, Fakültelerde EA2 puan almak gerekmektedir. 
Kurslarla bu mesleği öğrenmek isteyenlerin ise lise veya dengi okul mezunu olması ve en az bir yabancı dili iyi derecede bilmesi gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Ülke çapındaki kursların süresi en az 6 ay, bölge çapındaki kursların süresi ise en az 3 aydır. Ülke çapındaki kurslarda 6 aylık sürede toplam 240 saat, bölge çapındaki kurslarda 3 aylık sürede 120 saat teorik ders verilir. Dersler resmi tatil günleri dışında o ilde uygulanan mesai saatlerinden sonra uygulanır. Ülke çapındaki ve bölge çapındaki kurslarda; Genel Turizm Mevzuatı, Turist Rehberliği Meslek Dersi, Türkiye’nin Turizm Coğrafyası, Arkeolojik Bilgiler, Sanat Tarihi, Mitoloji, Din, Folklor, Sosyoloji, Türk Tarihi, Edebiyat, İlk Yardım dersleri okutulmaktadır. 

MESLEKTE İLERLEME 

2 yıl bölge çapında turist rehberi olarak çalıştıktan sonra ülke çapında turist rehberliği kurslarının bitirme sınavlarına katılarak başarılı olunduğu takdirde “Ülke Çapında Turist Rehberliği” yapılabilir. 
Herhangi bir dilde Turist Rehberliği Kimlik Kartına sahip olup, ikinci bir dilde de rehberlik yapmak istenildiğinde, rehberlik kursları sonucunda uygulanan yabancı dil sınavına katılarak başarılı olmak gerekir. Bu durumda, öğrenilen yabancı dil rehberlik kimlik kartına işlenir ve ikinci bir dilde rehberlik yapma hakkına sahip olunur. 

BENZER MESLEKLER: 

Tur operatörlüğü, enformasyon memurluğu. 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 

Turizm Bakanlığı’nın açtığı bürolarda eğitim giderleri, kurs süresince Turizm Bakanlığı tarafından karşılanır. Üniversitedeki turizm rehberliği bölümünü seçen öğrencilerin masrafları kendilerine aittir. 
Rehber olarak verilen hizmetin seviyesi, tecrübe, hizmetin yapıldığı yer, mevsim ve iklim şartları, yorucu programlar, özel beceri isteyen rehberlik gibi durumlara göre ücretler değişmektedir. 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, 
Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.