Bu bölümde amaç, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik alanlarında yönetici düzeyinde eleman yetiştirmektir. Çağdaş turizm anlayışına göre, müşterilerin her türlü gereksinimini karşılayabilmek ve onlara çok yönlü hizmet verebilmek amacı ile nelerin yapılması gerektiği konularında eğitim verilir.Öğretim süresi 4 yıldır. Eğitimin ilk yıllarında matematik, hukuk, istatistik ve muhasebe gibi temel iktisadi dersler okursun. Sonraki yıllarda turizm işletmeleri ve yönetimi, pazarlama, personel yönetimi, turizm pazarlaması, iş hukuku, halkla ilişkiler ve yabancı dil konularında eğitim alırsın.

Çalışma Alanları
Mezunlar “Turizm İşletmecisi ya da Otel Yöneticisi” ünvanı alır. Daha çok otellerde ve turizm sektöründe çalışırsın. Otellerin çeşitli hizmet birimlerinden sorumlu kişileri görevlendirir ve çalışmalarını denetlersin. Ayrıca, müşterilere verilecek hizmetleri planlarsın.