Bu bölüm, Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili ortaöğretim kurumlarına öğretmen yetiştirmek amacıyla eğitim ve öğretim yapar.Öğrenim süresi 5 yıldır. Türk dili ve lehçeleri, Türk ve Batı Edebiyatı, kompozisyon, dilbilgisi gibi alana özgü derslerin yanında mesleki formasyon dersleri okursun.

Çalışma Alanları
Mezunlar “Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni” ünvanı alır. Ortaöğretim kurumlarında ya da özel öğretim kurumlarında öğretmen olarak çalışabilirler.