Türklog

TANIM 

Türk topluluklarının; tarihin başlangıcından günümüze kadar olan dil ve edebi ürünlerini inceleyen, çeşitli Türk dillerini karşılaştıran, günümüzde kullanılan Türkçenin sorunlarına çözüm arayan ve diğer bilim dallarıyla dil arasındaki ilişkileri araştıran kişidir. 

GÖREVLER 

Bir araştırmacı olarak en eski metinlerden başlayarak Türkçe eserleri inceler, Türk dilinin yapısını, kökenini, gelişimini, gelişimi etkileyen faktörleri inceler, Belli bir tarihi dönem içerisindeki eserlerin özelliklerini saptar, Türkçenin korunması ve sağlıklı gelişimi için öneriler geliştirir, Sözlükler hazırlar, Türkçenin diğer dillerle olan bağlantısını araştırır, Yaptığı değerlendirme sonrasında Türkçenin sorunları olarak belirlediği hususların; sorunların çözümüyle uğraşan meslek elemanlarına, kurum ve kuruluşlara ulaşmasını sağlar ve sonuçları izler. 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

Tarihi bilgi ve belgeler, Çeşitli büro malzemeleri, Bilgisayar. 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

Türkolog olmak isteyenlerin; Üst düzeyde sözel düşünme yeteneğine, Düşüncelerini söz ve yazı ile etkileyici bir biçimde ifade edebilme yeteneklerine sahip, Araştırma ve inceleme merakı ve yeteneği olan, Türk Edebiyatına karşı özel ilgi ve sevgi duyan, kitap okumayı çok seven, Edindiği bilgileri çözümleyebilen ve yeni sentezler oluşturabilen kimseler olmaları gerekir. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

İnsanlarla iletişimde bulunulur. Elde edilen verilerin değerlendirilmesi aşamasında büro ortamında çalışılması gerekmektedir. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

Türkologların üniversitelerde Türk Dili Okutmanlığı, araştırma görevlisi ve uzmanlık gibi akademik yapıda çalışma olanakları vardır. Pedagoji sertifikası alınırsa orta dereceli okullarda Edebiyat ve Türkçe öğretmeni olarak görev alınabilir. Özel yetenekleri olanların gazete, dergi ve diğer medya kuruluşlarında da yazarlık, editör olarak çalışma imkanı vardır. Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık vb. arşivlerinde uzman olarak çalışma olanağı bulunmakta olup Kütüphanelerde, Kültür Bakanlığında, TRT kurumunda da çalışma olanakları mevcuttur. 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 

Mesleğin eğitimi, Ankara Üniversitesi Dil ve TarihCoğrafya Fakültesi ile üniversitelerin FenEdebiyat fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde verilmektedir. 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 

Mesleğin eğitimine girebilmek için; Lise veya dengi okul mezunu olmak. Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) “Türk Dili ve Edebiyatı” lisans programı için yeterli Sözel (SÖZ2) puan almak. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (OSYM) Tercih Bildirim Formunda “Türk Dili ve Edebiyatı” lisans programını tercih etmek gerekmektedir. 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Meslek eğitimi 4 yıldır. Dört yıllık eğitim süresince Türkiye Türkçesi, Edebi Bilgiler ve Osmanlıca dersleri hazırlık niteliğindedir. Bunun yanısıra öğrencilere Osmanlı Türkçesi, Türkiye Türkçesi, Nazım Bilgisi, Edebi Sanatlar, Edebiyat Tarihi, Dil Tarihi, Halk Edebiyatı, Köktürkçe, Uygur Türkçesi, Kıpçak Türkçesi, RomanŞiir Tahlilleri gibi dersler okutulmaktadır. Öğrenciler 8. Yarıyıl sonunda bir “Bitirme Ödevi” hazırlarlar. 

MESLEKTE İLERLEME 

Üniversitelerde Öğretim elemanı olarak görev alanlar akademik kariyer yapabilirler. (Araştırma Görevlisi, Doktor, Yard. Doç., Doçent ve Profesör) Kamu ve özel sektör işyerlerinde çalışanlar ise gösterecekleri performansa ve gerekli diğer şartları yerine getirmeye bağlı olarak yönetim kadrolarında yer alabilirler. 

BURS, ÜCRET VE KREDİ DURUMU 

Üniversite eğitimi süresince Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağladığı kredi ve yurt imkanlarından yararlanabilirler. Ayrıca, kamu ve özel kurum ve kuruluşların sağladığı burs olanaklarından faydalanabilirler. Türkoglar, kamu kesiminde çalışırlarsa 657 sayılı Devlet Memurları kanununa tabi olarak Genel İdare sınıfına göre belirlenmiş olan ücreti alırlar. Özel kesimde çalışanlarsa çalıştıkları işyerine ve yaptıkları işe göre farklı kazanç elde edebilirler. 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, 
Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.