Uçak Motorları Bakım-Onarım Teknisyeni

TANIM 

Uçak mühendislerinin gözetimi ve denetimi altında uçak motorlarının ve diğer hava araçları motorlarının her türlü bakım ve onarımı, montaj ve servis işlerinin yapılması aşamalarında görev yapan kişidir. 

GÖREVLER 

Uçakların motor kısmını kontrol eder, onarım ve bakımını yapar, Mümkün olduğunca ekonomik davranarak, arızalı parçaların tekrar kullanıma sunulması veya servis dışı edilmesi işlemlerini yapar, Bakım ve onarım kataloglarını okur, iş ve işlemleri takip eder, gerekli testleri yapar. 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

Perçin makineleri, Kesme aletleri, Şekillendirme aletleri, Mekanik/Elektronik ölçüm aletleri, 
Motor test üniteleri (bremze vb.), Yüzey düzgünlük ölçüm aletleri, Çeşitli el aletleri ve avadanlıklar vb. 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

Uçak motorları bakım ve onarım teknisyeni olmak isteyenlerin; Fiziğe ve özellikle mekanik konulara ilgili ve bu alanlarda başarılı, Şekil ilişkilerini görebilen, Ellerini eşgüdümle kullanabilen, Sorumlu, dikkatli, kurallara uyan, Başkaları ile işbirliği halinde çalışabilen, Yenilikleri takip edebilen 
kimseler olmaları gerekir. 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

Uçak motorları bakım ve onarım teknisyenleri uçak fabrikalarında, uçak bakım ve onarım ünitelerinde çalışırlar. Çalışma ortamı genellikle kirli (yağ ve yakıt), kokulu ve gürültülüdür. Teknisyen, mühendis ve teknikerin denetiminde görevini yapar. İşini yürütürken birinci derecede alet ve makinelerle ilgilidir. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

Özel hava yollarında, hava limanlarında, uçak fabrikalarında, uçak bakımonarım atölyelerinde, Türk Hava Yollarında, uçak fabrikalarının üretim ve montaj hattında çalışırlar. 
Uçak motorları bakımonarım teknisyenliği, gelecek görünümü açısından gelişen bir meslektir. Geniş bir iş ve çalışma alanı vardır. 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 

Mesleğin eğitimi Anadolu Teknik Lisesi, Uçak Bakım Teknisyenliği ve GövdeMotor bölümünde verilmektedir. 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 

Meslek eğitimini alabilmek için; İlköğretim okulu mezunu olmak, Anadolu Meslek, Anadolu Teknik Liseleri için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme sınavını kazanmış olmak, gerekmektedir. Türkiyede tescil edilmiş sivil uçaklarla, Türk hava sahası içinde bulunan ve Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) üyesi diğer bir devlete ait olan sivil uçak, helikopter ve planörler üzerinde müstakil olarak periyodik bakım, küçük tamir, revizyon ve uçuşa elverişlilik kontrolü yapabilmek için uçak bakım teknisyeni lisansına sahip olmak zorunludur. Lisansı olmayanların uçak bakım teknisyenliği yapmalarına müsaade edilmemektedir. Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Dairesi “Uçak Bakım Teknisyeni Lisans Talimatı”na göre; A Kategori Uçak Bakım Teknisyeni lisansları Ulaştırma Bakanlığınca, belgeler ise Ulaştırma Bakanlığının yetkili kıldığı müesseselerce verilir. Ulaştırma Bakanlığından lisans alabilmek için mutlaka Anadolu Teknik Lisesi Uçak Motorları BakımOnarım bölümünden mezun olmak gerekmektedir. Ama teknisyen olarak diploması olup da bir işyerinde çalışanlar, çalıştıkları süre en az (3) üç yıl olmak şartı ile bu işyerinden alacakları bir belge ile kanıtlamaları halinde Ulaştırma Bakanlığından lisans almak için, lisans sınavına başvurma hakkını elde ederler. 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Anadolu teknik lisesinin öğrenim süresi (4) beş yıldır. Eğitim süresince genel kültür dersleri ve meslek dersleri verilmektedir. Mesleki derslerin uygulamaları işletme ve atölyelerde vcerilmektedir. 

MESLEKTE İLERLEME 

Anadolu Teknik Liselerinin; Uçak Bakım Teknisyenliği ve Gövde Motor, bölümünden mezun olanlar istedikleri takdirde, Makine, Otomotiv, Tarım Alet ve makineleri ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler. Ayrıca, Anadolu Teknik Liselerinin; Uçak Bakım Teknisyenliği ve Gövde Motor bölümlerinden mezun olanlar Otomotiv öğretmenliği, Uçak gövdemotor (Sivil Havacılık Y.O.), Uçak gövdemotor bakım (Sivil Havacılık Y.O.), Mekatronik Öğretmenliği lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir. 
BENZER MESLEKLER: Motor Teknisyeni. 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 

Meslek eğitimi sırasında işletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilere asgari ücretin %30u oranında ücret ödenir. Eğitimini başarı ile tamamlayan ve girdiği sınavlardan başarılı olarak lisans almaya hak kazanan teknisyenler, çalıştıkları işyerlerine göre değişen oranlarda kazanç elde ederler. Bu kazanç iş bilgisi, tecrübe ve işe yatkınlığa göre değişmektedir. 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İl ve Şube Müdürlükleri.