Bu bölümde, uluslararası ilişkiler alanında uzmanlar yetiştirilir. Uluslararası sistemin tarihi, geçirdiği evreler, sistemin, ekonomik, siyasi, hukuksal yapısı ve işleyişi, uluslararası sistemi oluşturan devletlerin birbirleri ile olan ilişkileri ve Türkiyenin bu sistem içindeki yeri ve ilişkileri konularında eğitim ve araştırma yapılır.Öğretim süresi 4 yıldır. Lisans eğitimi sırasında siyasal tarih, siyaset bilimi, toplum bilim, devletler hukuku, ekonomi, uluslararası ilişkiler, Türk dış politikası gibi dersler okutulur.

Çalışma Alanları
Mezunlarına lisans diploması verilir. Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirirsen, Dışişleri Bakanlığının açacağı sınavı kazandığın takdirde “Diplomat” olarak görev alır, gönderildiğin ülke ile kendi ülken arasındaki diplomatik ilişkileri düzenlersin. Diplomatlık dışında, birçok alanda çalışabilirsin. Bunlar başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere, Maliye, Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi devlet daireleri, uluslararası kuruluşlar, kamu iktisadi kuruluşları, uluslararası bankalar, özel şirketler ve çeşitli kitle haberleşme kuruluşlarıdır.