ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI ve FİNANSAL RAPORLAMA SİSTEMLERİ

 • Yeni Türk Ticaret Yasasına Bağlı Finansal Raporlar ve Muhasebede Değişiklikler

 • IFRS’ye İlk Başlayan Firmalar için Yol Haritası

 • Basel II – Basel II’nin Getirdiği Yeni Kredilendirme Süreci

 • Yeni Türk Ticaret Yasası ve Basel II’nin Yönetim Kurulu Üyelerine Getirdiği Sorumluluklar

 • Yeni Türk Ticaret Yasası ve Basel II çerçevesinde Uluslar arası Muhasebe Standartları

 • Uluslararası Muhasebe Kavramı ve Muhasebenin Çok Uluslu Boyutları

  • Uluslararası Muhasebede Standardizasyon ve Uyumlaştırma, Küresel Boyutu

  • Uluslararası Muhasebe Standartlarına İlişkin Kurum ve Kuruluşlar

  • Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu Tarafından Yürütülen Çalışmalar

 • Uluslararası Muhasebenin Temel Konuları

  • Uluslararası Muhasebe Standartlarının Tanıtımı ve İçerik Yönünden İncelenmesi

  • IFRS’nin Temel İlkeleri

  • IFRS’nin Getirdiği Yenilikler

  • 31 Adet IAS, 13 Adet IFRS Standardının Tanıtımı

 • Uluslararası Muhasebede Finansal Tabloların Sunuluşu ( IAS-1 )

  • Standardın Amacı ve Uygulama Alanı, Finansal Tabloların Yapısı ve İçeriği

  • Bilanço, Gelir Tablosu ve Nakit Akış Tablosunun Düzenlenmesi

 • Uluslararası Muhasebede Konsolidasyon ve Konsolide Tablolar ( IAS-27)

  •  Konsolide Tablolar ve İştiraklerin Muhasebelendirilmesine İlişkin Standartlar

  •  Konsolide Bilançonun, Gelir Tablosunun Düzenlenme Esasları

 • Uluslararası Muhasebede Çeviri Sorunları ve Kur Değişimi Etkiler ( IAS-21 )

  •  Yabancı Ülkelerdeki Bağlı Kuruluş Faaliyetlerinin Raporlanması

  •  Uygun Çeviri Yönteminin Seçimi, Çeviri Farklarının Muhasebeleştirilmesi

 • Uluslararası Muhasebede Enflasyonun Ortaya Çıkardığı Sorunlar

  •  Yüksek Enflasyon Ortamında Raporlama Standardı

  •  Bilanço Ve Gelir Tablosu Hesapları Üzerinde Enflasyon Etkileri

  •  Enflasyon Muhasebesi Yöntemleri, Finansal Tabloların Düzeltilmesi

 • Stoklar ( IAS 2 )

 • Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar ( IAS 8 )

 • Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar ( IAS 10 )

 • Gelir Vergileri ( IAS 12 )

 • Tahsilat ( IAS 18 )

 • Borçlanma Maliyetleri ( IAS 23 )

 • Varlıklarda Değer Düşüklüğü ( IAS 36 )

 • Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar ( IAS 37 )

 • Finansal Araçlar ( IAS 32 )

 • Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme ( IAS 39 )

ÖDEME KOŞULLARI

 Eğitim bedeline uygulama örnekleri ile birlikte ders kitapları, coffee-break ikramlar da dâhildir.

 

İNDİRİM ALTERNATİFLERİ:

2 kişi katılımlarda % 5

3 – 6 kişi katılımlarda % 10

Çalışmayanlara % 10,

Çalışan, eğitim giderini kendisi karşılayanlara % 5 indirim uygulanmaktadır.

 

ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ

1 Ay önce kayıt ve ödeme %5

2 Ay önce kayıt ve ödeme %10

3 Ay önce kayıt ve ödeme %15

4 Ay önce kayıt ve ödeme %20

 

SERTİFİKA

Eğitimden Sonra Sertifikalar takdim edilmektedir.

basvuruformu

Eğitime Başvuru Formu

  Adınız (gerekli)

  Epostanız (gerekli)

  Telefon No (gerekli)

  Eğitim Adı

  İletiniz