Eğitim İçeriği

 • ÜretimPlanlama ve Kontrol Sistemi (ÜPK): Kavram, Kapsam, Tanım

 • ÜPK SistemiTarafından Desteklenen Yönetim Fonksiyonları

 • ÜPKfaaliyetlerinin sağladığı yararlar

 • ÜretimPlanlama Hiyerarşisi

 • ÜretimPlanlama ve Kontrol Seviyeleri

 • ÜretimPlanının Yapılması

 • TemelStratejiler

 • Ana ÜretimÇizelgeleme

 • Bir AnaÜretim Çizelgesinin Geliştirilmesi

 • Malzemeİhtiyaç Planlaması: Temel Kavramlar, Bileşenleri, İşleyiş Mekanizması

 • Malzemeİhtiyaç Planlama Prosesi: Sistemin İşleyişinin Adım Adım açıklanması

 • KapasiteYönetimi: Kapasite Planlama, Planlama seviyeleri

 • ÜretimAktiviteleri Kontrolü: Planlama, Uygulama, Kontrol

 • Veriİhtiyaçları

 • Çizelgeleme:Genel Yapısı, Çizelgeleme Teknikleri

 • ÜPKSisteminde Yönetim Yaklaşımları: Havuz Sistemi, İtme Sistemi, Çekme Sistemive Tam

 • ZamanındaÜretim Felsefesi ve Diğer Sistemler

 • Kritik YolYöntemi: Yöntemin işleyişinin açıklanması

 • TalepTahminleri: Talep Tahmininin ÜPK açısından önemi ve prensipleri, Bazı tahminmodelleri

 • EnvanterYönetiminin ve Envanterin Esasları

 • Genel StokModeli

 • EnvanterMaliyetleri

 • ABC EnvanterKontrolü ve Bir ABC Analizi Çalışmasındaki Adımlar

 • ABCSınıflandırılmasına Dayalı Kontrol

KİMLER KATILMALI

şirketlerdeki Üretim Planlama sorumlu ve yöneticilerinin yanı sıra, özellikle üretim, satınalma, satış, depolama departman sorumluları ve yöneticileri ile diğer lojistik bölümü çalışanlarının katılımları önerilmektedir.

basvuruformu

Eğitime Başvuru Formu

  Adınız (gerekli)

  Epostanız (gerekli)

  Telefon No (gerekli)

  Eğitim Adı

  İletiniz