Veteriner Fakülteleri, evcil hayvan nesillerinin iyileştirilmesi, sağlıklarının korunması, hastalıklarının tedavisi, salgın hastalıkların önlenmesi, hayvansal besinlerin niteliğinin ve insan sağlığına uygunluğunun kontrolünün yapılması konusunda uygulamalı eğitim, öğretim ve araştırma yapar.Öğretim süresi 5 yıldır. Öğretimin ilk yılında medikal fizik, organik kimya dersleri, ikinci yılında anatomi, histoloji ve embriyoloji, fizyoloji, gibi alanlarda teorik ve pratik bilgiler verilir. 3. ve 4. sınıflarda iç hastalıkları, cerrahi, farmakoloji, parazitoloji, bakteriyoloji, viroloji, hayvan besleme, hayvan yetiştiriciliği, hayvan ırkları, bunların bakımı ve üretimi dersleri verilir. Son yılda ise hekimlik konusunda dersler alınıp, kliniklerde hasta üzerinde uygulama yapılır.

Çalışma Alanları
Mezunlar lisans diploması ve “Veteriner Hekim” ünvanı alır. Veteriner Hekimlerin, Veteriner Hekimler Odasına kayıtlı olmaları yasal bir zorunluluktur. Veteriner Hekimler; Hayvan neslinin iyileştirilmesi, hayvan hastalıklarının tedavisi, besin kontrolü ve koruyucu hekimlik, canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin pazarlanması, eğitim-öğretim ve araştırma konularında çalışırlar. Hizmeti ağır bir meslek olduğu halde erkeklerin yanında kızlar da Veteriner Fakültelerini tercih etmekte, mezun olunca klinik açabilmektedir. Veteriner Fakültesi mezunları, Tarım Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün merkez, il ve ilçe hayvan sağlığı müdürlüklerinde, hayvan ıslahı ve üretimi kurumlarında, veteriner kontrol ve araştırma enstitüleri ile bölge laboratuvarlarında. Yem Sanayi gibi KİTlerde sağlık kontrol, kalite kontrol, üretim, işletme ve yönetiminde görev alabilirler. Belediyelerde, Atom Enerjisi, TÜBİTAK Araştırma Laboratuvarlarında, Devlet Planlama Teşkilatında, ilaç firmaları, özel sektör çiftlikleri ve hayvansal üretime dayalı gıda sanayinde, halk sağlığı ve çevre sağlığı ile ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışma alanlarına sahiptirler.