Yapı Yalıtımcısı

TANIM 

Tüm alt ve üst yapılarda, yapının ekonomik ömrünün uzatılması, tasarruf sağlanması ve yaşam konforunun artırılması amacına yönelik olarak ısı, su, ses ve yangın yalıtımı uygulamalarına ilişkin işlemleri yapan kişidir.

GÖREVLER 

Yapı yalıtımcısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda;Araç, makine ve ekipmanın bakımını yapar ve çalışılan alanın temizliğini sağlar,Uygulamada gerekli malzeme ihtiyacını belirler ve uygulama için gerekli araçgereç ve ekipmanın hazırlığını yapar,Araçgereç ve ekipmanın çalışma yerine ulaştırılmasını sağlar,Uygulama alanı ölçülerini kontrol eder,Çalışma yeri destek ekipmanlarının hazırlanmasını sağlar ve yalıtım malzemelerini uygulama alanı ölçülerine göre hazırlar,
Yalıtım yapılacak alana ve yalıtım türüne uygun (ısı yalıtımı, likit malzeme ile su yalıtımı, örtü malzemeler ile su yalıtımı, ses yalıtımı, yangın yalıtımı) yapıştırma harcını yada karışımı hazırlar, Yapıştırma harcını yada karışımı levha yüzeyine uygular,Aksesuarları (süzgeç, havalık, vb.) yerine monte eder,Çatıda yalıtım tabakası üzerine ayırıcı tabaka serer,Sürme katları arasına taşıyıcı malzeme serer,Yangın kapılarına ısıya dayanıklı fitil ve conta takar,Uygulama sırasında gerekli güvenlik önlemlerini alır,

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

Ahşap testeresi, Asma iskele, Çekiç, Çivi çakma tabancası, El kaynak makinesi, Eritme kazanı, Kerpeten, Keski, Keser, Halat, Mala, Maket bıçağı, Matkap, Matkap uçları, Metal cetvel, Metal testeresi, Otomatik sıcak hava kaynak makinesi, Perçin aleti, Gönye, Pergel, Tornavida, Sac kesme makinesi, Sac kıvırma makinesi, Spatula, Su terazisi, Tekerlekli yüksek iskele, Teneke makası, Mikser, Fitil, Derz makinesi, Mastar, Lav püskürtme sistemiTest cihazları ( basınç, kıvılcım ve vakum test cihazı), Ahşap çıtalar, Alçı panel, Dübel (plastik), Komposit levhalar, Likit malzemeler, Mekanik tespit elemanları, Mineral yünler ( cam yünü, taş yünü, ahşap yünü, koyun yünü), Plastik esaslı örtüler, Sıva harcı, Su, Süzgeç, Vidalar, Yapıştırma malzemeleri, Kesim Masası.Eldiven, emniyet kemeri ve gözlüğü, gaz maskesi

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

Yapı yalıtımcısı olmak isteyenlerin; Bedence sağlam, uzun süre ayakta çalışabilen,Göz, el ve parmakları sağlam ve bunları ustalıkla kullanabilen,Gözel eşgüdümü gelişmiş,Yönergeyi izleyebilen, Detaylara özen gösterebilen, Yaptığı işlerde dikkatli, titiz ve tedbirli olan,Yenilik ve gelişmelere açık, zamanı iyi kullanabilen, kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

Yapı yalıtımcısı bina dışı yapılarda (baraj, tünel vb.) su yalıtımıyla ilgili çalışabileceği gibi, mesken, işyeri, hizmet vb. amaçlı binalarda da çalışmaktadır. Kısacası her türlü yapıda su yalıtımında çalışabileceği gibi her türlü yapıda ısı, ses ve yangın yalıtımını da yapmaktadır. Çalışma ortamı kapalı olabileceği gibi açık havada olabilmektedir. Zaman zaman toz ve koku yoğun olabilmektedir. 
Yapı yalıtımcıları, projeleri uygularken mimar, mühendis, yalıtım teknikeri ve meslektaşları ile birlikte çalışmaktadırlar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

Yapı yalıtımcısı bina dışı yapılarda (baraj, tünel vb.) çalışabilecekleri gibi her türlü yapıda su, ısı, ses ve yangın yalıtımında da çalışabilirler.Özellikle son zamanlarda ses ve yangın yalıtımı uygulamalarında yapıların korunması, ekonomik ömrünün uzatılması, yaşam konforunun artırılması, kullanım rahatlığı, tasarruf vb. nedenlerle artış olduğu görülmektedir. Yalıtım uygulamaları, inşaat sektörünün gelişmesine ve büyümesine paralel olarak çeşitlenmekte ve yaygınlaşmaktadır. Yapı yalıtımcılığı mesleğinde ihtiyaç duyulan işgücü, inşaat sektörü içinde yakın mesleklerden sağlanmaktadır. Kısacası meslekte iyi eğitim görmüş, nitelikli elemanlara ihtiyaç olduğu gözlenmektedir. 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 

Mesleğin eğitimi Endüstri Meslek Lisesi, Teknik Lise ve Anadolu Teknik Liselerinin Altyapı, İnşaat (Üst Yapı) ve Yapı Ressamlığı bölümleri “Yapı Bilgisi” dersinde konu olarak verilmektedir. Bunun yanı sıra Mesleki Eğitim Merkezlerinde eğitimi verilen “İnşaat” alanı “Duvarcılık” meslek dalında da ders olarak verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 

Endüstri Meslek Liselerine girebilmek için; İlköğretim mezunu olmak yeterlidir.Teknik Liselere girebilmek için; endüstri meslek liselerinin 1. sınıfını başarıyla bitiren ve ilgili mevzuata göre belirlenen başarı puanına ulaşan istekli öğrenciler, kontenjan varsa ikinci sınıftan itibaren teknik liseye devam edebilirler. Anadolu Teknik Liselerine girebilmek için; İlköğretim mezunu olmak, Milli Eğitim Bakanlığınca merkezi sistemle yapılan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’nı kazanmak gerekmektedir.Mesleki Eğitim Merkezlerine girebilmek için;En az ilköğretim okulu mezunu olmak, 14 yaşını doldurmuş olmak, Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak,Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri sahibi ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gereklidir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Mesleğin eğitim süresi meslek liselerinde 4 yıldır. Mesleki Eğitim Merkezlerinde ise mesleğin eğitim süresi ilköğretim okulu mezunları için 2 yıl, lise veya dengi okul mezunları için ise 1 yıldır. 

MESLEKTE İLERLEME 

Yalıtım sektöründe çalışanlar, çalıştıkları firmaların özelliklerine göre tek bir yalıtım konusunda ya da birden fazla türde (ısı, su, ses, yangın gibi) uzmanlaşabilmektedirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 

Mesleki eğitim süresince işletmelerde mesleki eğitim gören çırak öğrencilere ve beceri eğitimi gören meslek lisesi öğrencilerine işverenlerce asgari ücretin % 30 undan az olmamak üzere ücret ödenmektedir. Yapı yalıtımcılarının kazançları, çalışılan işletmeye ve kişinin bigi, beceri ve deneyimine göre değişiklik gösterebilmektedir. Genellikle kazançlarının asgari ücret ila 3 katı arasında değişmekte olduğu söylenebilir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili eğitim KurumlarıTürkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl/Şube Müdürlükleri.