Yatçılık ve Yat İşletmeciliği Meslek Elemanı

TANIM 

Gemi inşaat mühendisinin gözetimi altında yatların bakımının ve onarımının yapılmasını sağlayan, yatların sevk ve idaresini düzenleyen, yatların marinaya girip çıkmasında kılavuzluk yapan ve gezi amaçlı yat seferleri düzenleyen kişidir. 

GÖREVLER 

Yatçılık ve Yat İşletmeciliği Meslek Elemanı;Günün ekonomik şartlarını da göz önünde bulundurarak, işletmeyi en karlı biçimde yönetir,Marina işletmeciliği ile yat işletmeciliği arasındaki ilişkiyi kurar, Müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutar,Personelin nitelikli olmasını veya kurumda gerekli hizmet içi eğitimi almasını sağlar,Ulusal ve uluslararası ilgili kuralları (SOLAS, STCW, MARPOL, COLREG vb.) uygular, Yatı, kurallara uygun olarak kullanır ve yolcuların emniyetini sağlar,Gemi inşaat mühendisinin gözetimi altında yatların bakımının ve onarımının yapılmasını sağlar, Denizcilikle ilgili yayınlar ile rakip firmaların faaliyetlerini izler ve inceler.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

Elektronik seyir cihazları ve gemi kullanma simülatörü,Denizde Haberleşme (GMDSS) Simülatörü,
Çeşitli bilgisayar programları,Telsiz, fax gibi iletişim araçları,Bilgisayar, Hesap makinesi, kağıt, kalem vb. büro malzemeleri, 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

Yatçılık ve yat işletmeciliği meslek elemanı olmak isteyenlerin;Sağlam bir bedene sahip,Açık havada, özellikle denizlerde yaşamaktan hoşlanan,Yöneticilik vasıflarına sahip,Dikkatli, ayrıntıları algılayabilen, Yaratıcı,Sabırlı, sorumluluk duygusu gelişmiş,İşbirliğine ve yeniliklere açık,İşitme ve konuşma engeli bulunmayan kimseler olması gerekir

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

Yatlara hizmet verebilecek niteliğe sahip marinalarda veya yatlarda, yani deniz ortamında çalışır. Hava koşulları, insan ilişkileri ve ticari ilişkileri çalışmayı doğrudan etkiler. Herhangi bir nedenle kazaya maruz kalma ve denize düşerek boğulma riskleri vardır. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

Yatçılık ve Yat İşletmeciliği Meslek Elemanları; deniz kıyısındaki yerleşim birimlerinde kendi özel işyerlerini açabildikleri gibi marina işletmelerinde de çalışma olanağı bulabilirler.Okulu bitirenler, 4 aylık deniz stajından sonra Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Gemi Adamları Sınav Merkezinde yapılan, Yat Kaptanlığı sınavına girip başarılı oldukları takdirde, “Yat Kaptanlığı” ehliyetnamesini almaya hak kazanırlar ve yatlarda kaptanlık yapabilirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 

Mesleğin eğitimi; Uludağ Üniversitesi Yalova Meslek Yüksek Okulunun “Yatçılık ve Yat İşletmeciliği” programında verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 

Meslek liselerinin “Güverte, GüverteAvlama, Yat Kaptanlığı” bölümünden mezun olanlar “Yatçılık ve Yat İşletmeciliği” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Eşit Ağırlık ” (EA1)” puanı almaları gerekir. 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır. “Yatçılık ve Yat İşletmeciliği” programı kapsamında; Seyir, Gemicilik, Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları, Denizde Haberleşme, Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri, Meteoroloji, Denizcilik İngilizcesi, Yelkencilik, Deniz Hukuku, Deniz Turizmi, Matematik, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil (İngilizce), Deniz Güvenlik, Ekonomi, Bilgisayar Programları ve Kullanımı, Yat ve Marina İşletmeciliği, Su Sporları, Tekne Kullanma, Muhasebe ve Finans, Yiyecekİçecek ve Servis Bilgisi dersleri okutulmaktadır.

MESLEKTE İLERLEME 

Yatçılık ve Yat İşletmeciliği ön lisans programını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde “Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi, Lojistik Yönetimi, Seyahat İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Öğretmenliği, Turizm ve Rehberlik” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 

Eeğitim süresince Eğitim süresince herhangi bir kazanç yoktur. Ancak, koşulların uyması halinde daha sonra ödenmek koşuluyla Kredi ve Yurtlar Kurumundan öğrenim ve harç kredisi, kamu ve özel kuruluşlardan mecburi hizmet karşılığı veya karşılıksız burs alınabilir.Eğitim sonrası
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar, teknik hizmet sınıfından ücret alırlar, zam ve tazminatlardan yararlanırlar.Özel sektörde çalışanlar, mesleki deneyim ve gelişimine göre asgari ücretin 5 ila 8 katı arasında değişen ücretler alırlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili Eğitim Kurumları,Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde meslek danışma merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.