Yazılım Mühendisi

TANIM 

Bankacılık, otomotiv, telekomünikasyon vb. sektörler olmak üzere her alanda kullanılan bilgisayar sistemlerinin, yazılım tasarımını hazırlayan ve sisteme entegre edip uygulamasını yapan kişidir.

GÖREVLER 

Hazırlanacak yazılım ile ilgili müşteri ilişkilerini kurar,Müşterilerden aldığı bilgiler doğrultusunda analiz yapar,Tasarım yapar,Program yazar,Programı test eder,Yazdığı programda eksiklik varsa düzeltir,Yazılımı sorunsuz şekilde çalışır hale getirdikten sonra, gerekli durumlarda kullanım yönergesini hazırlayarak, kullanıcıların eğitilmesini sağlar,Mesleği ile ilgili gelişmeleri takip eder.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

Bilgisayar, bilgisayar programlama dilleri, yazılım geliştirme programları, yazıcı, tarayıcı, Cd, memory stick vs.Yazılım mühendisliği alanında uluslararası kural ve uygulamalarla ilgili çeşitli doküman, kitaplar, kalite standartları.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

Yazılım mühendisi olmak isteyenlerin;Üst düzeyde genel yeteneğe sahip,Mantık yürütme ve tasarım yeteneği olan,Fen ve matematik alanlarına ilgi duyan,Bildiklerini başkalarına aktarabilme ve etkileme (İkna) yeteneği olan,Dikkatli, sabırlı,Ekip çalışmasına yatkın,Yeni fikirlere açık, kendisini sürekli geliştirebilen kimseler olması gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

Genellikle iyi aydınlatılmış, temiz büro ortamında çalışılır. Projelere bağlı olarak seyahat etmeleri gerekebilir. Çalışırken üst yönetimle, programcılarla ve müşterilerle, yoğun olarak iletişim halindedirler. 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

Çoğunlukla özel sektörde olmakla birlikte, kamu sektöründe de çalışmaktadırlar. Fikir üretimine dayalı bir iş olduğundan, parasal olarak fazla sermayeye ihtiyaç duyulmadığından yeni fikirler üretebilen yazılım mühendislerinin kendi işlerini kurma olanakları da mevcuttur. Yeni mezunlar genellikle ilk yıllarda programcı olarak görev alarak genel işleyişlerle ilgili tecrübe sahibi olurlar.Günümüzde birçok mühendislik mezunu yazılım mühendisliğinin eğitimini almamalarına rağmen bu mesleği sürdürmeye çalışmaktadır. Ancak, konularında yetkin kişilerin bu alanda çalışmalarına verilen önem her geçen gün artmaktadır. Bilgisayar kullanımının yaygınlaşmasına paralel olarak kendini yenileyebilen yazılım mühendislerine büyük ihtiyaç vardır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 

Mesleğin eğitimi, aşağıda belirtilen Üniversitelere bağlı Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültelerinin “Yazılım Mühendisliği” bölümleri ile Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin ” Yazılım Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans” programında verilmektedir.Atılım Üni. (Ankara) Mühendislik Fakültesi azılım Mühendisliği BölümüBahçeşehir Üni. (İstanbul) Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) Bilgisayar Bilimleri Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 

Mesleğin eğitimine girebilmek için;Lise veya dengi okul mezunu olmak,Öğrenci seçme sınavı’nda (ÖSS) “Yazılım Mühendisliği” lisans programı için yeterli Sayısal (SAY2) puan almak.Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM ) Tercih Bildirim Formunda “Yazılım Mühendisliği” lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri Ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde Yazılım Mühendisliği lisans programına dikey geçiş yapabilirler. 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Eğitim süresi, 1 yıl İngilizce hazırlık sınıfı olmak üzere 5 yıldır.
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ DERS PROGRAMI
1.Yıl GÜZ DÖNEMİ Akademik ve Sosyal Oryantasyon, Bilgisayar Bilimlerine Giriş, Programlamaya Giriş, Akademik Okuma ve Yazma Becerisi, Ayrık Matematik, Genel Matematik, Fizik I Mekanik ve Dinamik, İkinci Yabancı Dil I1.Yıl BAHAR DÖNEMİGenel Kimya, İleri Programlama, Akademik Okuma ve Yazma Becerisi, Genel Matematik, Fizik II Elektromanyetik ve Optik, Yazılım Mühendisliğine Giriş, İkinci Yabancı Dil II2.Yıl GÜZ DÖNEMİSosyal Bilimin İlkeleri, Sistem Analizi ve Tasarımı, Veri Yapıları ve Algoritmalar, Ekonominin İlkeleri , Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yazılım Mühendisliği Temelleri, Türk Dili ve Edebiyatı I, İkinci Yabancı Dil III 2.Yıl BAHAR DÖNEMİSosyal Bilimin İlkeleri II, Hesaplama Kuramı, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Veri Tabanı Sistemleri, Olasılık ve Rassal Süreçler, İnsan Bilgisayar Etkileşimi, Türk Dili ve Edebiyatı II İkinci Yabancı Dil IV
3.Yıl GÜZ DÖNEMİSeçmeli Ders I (Teknik/Sosyal), Mantık Tasarımı, İşletim Sistemleri, Mühendislik Ekonomisi, Yazılım Analiz ve Tasarımı, İkinci Yabancı Dil V 3.Yıl BAHAR DÖNEMİSeçmeli Ders II (Teknik/Sosyal), Bilgisayar Grafiği ve Görsel Programlama, Bilgisayar Ağları ve İletişimi, Yazılım Doğrulama ve Onaylama, Yazılım Proje Yönetimi, İkinci Yabancı Dil VI.Yıl GÜZ DÖNEMİSeçmeli Ders III (Teknik/Sosyal), Seçmeli Ders IV (Teknik/Sosyal), Bilgisayar Bilimlerinde Workshop I, Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Etiği, Proje I (Yazılım Mühendisliği), İkinci Yabancı Dil VII
4.Yıl BAHAR DÖNEMİSeçmeli Ders V (Teknik/Sosyal), Seçmeli Ders VI (Teknik/Sosyal), Bilgisayar Bilimlerinde Workshop II, Proje II (Yazılım Mühendisliği), İkinci Yabancı Dil VIII

MESLEKTE İLERLEME 

Yazılım mühendisleri lisans eğitiminden sonra akademik kariyer yapabilirler.Çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda, mesleklerindeki gelişime ve verimliliklerine paralel olarak yönetim kademelerine yükselebilirler.Kendi işlerini kurabilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 

Meslek eğitimi süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak, koşulları uyan öğrencilerin Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nca verilen krediden yararlanması mümkündür. Ayrıca başarılı öğrenciler burs alabilmektedir. Yazılım mühendisleri kamu kurum ve kuruluşlarında işe başlamaları halinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ya da 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında devlet tarafından belirlenen ücret ile çalıştığı kurum için belirlenen tazminat ve mesai ücretini alırlar. Ücretleri asgari ücretin en az 4 katı kadardır.Özel Sektörde ise tecrübe ve çalışma süresine göre ücret değişikliği söz konusudur.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili Eğitim Kurumları,Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.