EĞİTMENİN ÖNSÖZÜ ;

Beklenen ve birçok yenilikler getiren 6331 sayılı Yeni İSG. Kanunu 20.Haz.2012 tarihinde nihayet çıkarıldı.

6331 sayılı Yeni İSG. Kanun çıkarılma gerekçeleri;

 • İş Kanunu kapsamında yer almayan (4857 sayılı İş Kanunun “istisnalar” başlıklı 4. Maddesinde sayılan) işlerin tamamına yakınının 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu kapsamında yer almasını,
 • Memurlar dahil statülerine bakılmaksızın kamu dairelerinde ve/veya özel işyerlerinde istihdam edilen tüm çalışanları kapsamaktadır.
 • Ayrıca Uygulamada karşılaşılan güçlükler (4857 sayılı iş Kanunu istisnaları) Yeni Kanunun çıkarılma gerekçeleri olmuştur.

EĞİTİMİN AMACI ;

Bu çok önemli bilgilendirme eğitim ile; Katılımcılarda Temel İSG. İş Sağlığı ve İş Güvenliği bilinci geliştirilecek, Yeni çıkan 6331 sayılı Kanunun önemli değişiklikleri ele alınacaktır,
İSG. Kapsamındaki Yeni KANUNUN önemli maddelerini, getirilen önemli değişiklikleri ve ilgililerin sorumluluklarını tanıtmak eğitimin amacıdır.

EĞİTİM İÇERİĞİ :

 • Temel İSG. İş Sağlığı ve İş Güvenliği bilinci, İSG. Kültürü,
 • İSG. Tarihçesi, Dünya’da ve Türkiye’de İSG.
 • İSG. önemli Tanım ve Terminoloji, Kavramlar,
 • 6331 sayılı Yeni İSG. Kanunun çıkarılma Gerekçeleri,
 • İSG. Mevzuatı. (Anayasanın ilgili md. İlgili Kanunlar, ILO sözleşmeleri)
 • 4857 sayılı İş Kanunu ile Yeni çıkan 6331 sayılı İSG. Kanunu karşılaştırılması,
 • I. Bölüm ; 6331 sayılı Yeni İSG. Kanun Amacı, Kapsamı,
 • II. Bölüm; İşveren ile çalışanların Görev, Yetki ve Yükümlülükleri, Risklerden korunma ilkeleri,
 • III. Bölüm; Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi, Kurul ve Koordinasyon,
 • IV. Bölüm; Teftiş, İnceleme ve idari Yaptırımlar, İşin durdurulması ve İPC.
 • V. Bölüm; Çeşitli ve Geçici Hükümler,
 • BKÖP. Belgesi ve Güvenlik Raporu nedir? 6331 Md.29,
 • RAD. Risk Analiz ve Değerlendirme Metodolojileri,
 • İSG. Faaliyetlerinin, Kurum ve Kuruluşlara Faydaları,
 • İSG. ile ilgili Fotoğraf ve Video Filimler, örnek çalışmalar,
 • Sorular ve Yanıtlar,

Kimler Katılabilir;

İSG. konusunu “Proaktif yaklaşımla” düşünen ve aksiyon alan ayrıca ilgili Kanun maddelerinin gerekliliklerini öğrenmek isteyen herkes, özellikle işverenler, işveren vekilleri, alt işverenler, yöneticiler, İş Yeri Hekimleri, İş Güvenliği Uzmanları, Mühendisler, Üniversite öğretim Görevlileri, Teknik Öğretmenler, İSG. Kurulu üyeleri, İSGB./OSGB. Yetkilileri ve kamu kurum-kuruluşlarda çalışan ilgili kişiler bu eğitime katılabilirler.

basvuruformu

Eğitime Başvuru Formu

  Adınız (gerekli)

  Epostanız (gerekli)

  Telefon No (gerekli)

  Eğitim Adı

  İletiniz