Yöneticilik İle Liderlik Arasındaki Farklar

0

Liderlerle yöneticiler arasındaki farkları, içinde bulunduğu koşullara hakim olanlarla ona teslim olanlar arasındaki farklar gibi algılama eğilimdeyim. Bundan başka büyük ve önemli farklar vardır:

1. Yönetici sadece yönetir, liderse yönetirken yenilikler yapar.

2. Yönetici bir kopyadır, liderse orjinaldir.

3. Yönetici elindekileri korumaya, lider onları geliştirmeye çalışır.

4. Yönetici sistemler ve yapı üzerinde durur, liderse kişilerin üzerine eğilir.

5. Yönetici çalışanlarını baskı ve kontrol altında tutmaya çalışır, liderse onlara güven verir.

6. Yönetici kısa vadeli düşünür, liderse uzun vadeli bir bakış açısına sahiptir.

7. Yönetici “Nasıl?” ve “Ne zaman?”, liderse “Ne?” ve “Niçin?” sorularını sorar.

8. Yöneticinin gözü hep alt sınırlardadır, liderin gözü ise hep ufuğa yönelmiştir.

9. Yönetici taklit eder, lider icat eder.

10. Yönetici statükoyu kabullenir, lider ona meydan okur.

11. Yönetici tipik iyi bir askerdir, liderse kendine has bir kişiliktir.

12. Yönetici işleri doğru yapar, liderse doğru işleri yapar.

Yazan : Warren Bennis/Bir Lider Olabilmek/Sistem Yayıncılık

Share.

Leave A Reply