Yöneticilik Sertifika Programı

Yöneticilik sertifika programı 2 gün yönetim becerileri ve liderlik ile 2 gün finans Yönetimi konularında toplam 4 gün olarak yapılmaktadır. Program modüler katılıma uygun olduğu için sadece Yöneticilik Becerilerini Geliştirme Eğitimi ve Finansçı Olmayanlar için Finans Yönetimi Eğitimi’ne ayrı ayrı da katılım yapabilirsiniz.

Eğitim Detayı :

Programın ilk 2 günü Yöneticilik ve Liderlik becerilerinin ön plana çıktığı Toplantı Yönetimi, Zaman Yönetimi, Çatışma Yönetimi, Ekip yönetimi gibi her bir yöneticinin bilmesi gereken konuları kapsayan Yönetim Becerileri ve Liderlik Modülü ile esas işi finansal faaliyetler olmayıp, finansal analiz, finansal raporlama ve mali tabloları okuyup ve daha önemlisi yorumlamak isteyen yöneticiler için Finansçı Olmayan Yöneticiler için Finans yönetimi Modülü‘dür.

Sertifika programının süresi 2+2 gün (2 hafta sonu toplam 4 gün yaklaşık 28 saat)’dür. Program modüler katılıma uygun olduğu için sadece bir modüle de kayıt yaptırabilirsiniz. Eğer eğitime modüler katılım yapacaksanız eğitim tarihleri aşağıda yer almaktadır.

Yönetim Becerileri ve Liderlik Modülü

Finansçı Olmayan Yöneticiler için Finans Yönetimi Modülü

Her bir modül sonunda sertifika verilmektedir.

Yönetim Becerileri ve Liderlik Modülü
(Süre 2 gün)

Eğitim İçeriği

 • Güncel yönetim kavramları
 • Organizasyonlardaki örgütlenme
 • Kurum kültürü
 • Yönetim faaliyetlerinin özellikleri
 • Yöneticilik ve liderlik
  • Lider Yöneticinin Özellikleri
  • Yöneticinin ve liderin sahip olması gereken özellikler
 • Yönetimde ilişkiler, etkin iletişim ve iletişim yönetimi
 • Yönetici ve motivasyon
 • Çatışma yönetimi
 • Pareto analizi
 • Stratejik yönetim
 • Hedeflerle yönetim
 • Performans yönetimi
 • Yönetici ve karar verme
 • Takım kurma ve yönetme
 • Yöneticinin zamanı yönetmesi
 • Toplantıları yönetme
 • Raporlama ve takip
 • Çözüm ve Sonuç Odaklılık

Finansçı Olmayanlar için Finans Yönetimi Modülü
(Süre 2 gün)

Eğitim İçeriği:

 • Genel ekonomik değerlendirmeler
  • Reel – Nominal faiz
  • Serbest Piyasa Ekonomisi – Kapitalizm
  • Enflasyon- Deflasyon
  • Devlet- Banka ilişkisi
  • Cari işlemler dengesi-Dış ticaret dengesi
  • Devalüasyon
  • Sabit kur – değişken kur
  • Likidite
  • Makroekonomi – mikroekonomi
  • Güncel ekonomik ve finansal terimler
 • Finans kavramı
 • Finansın İşletmelerdeki Yeri ve Önemi
 • Geleneksel ve modern finansal yönetim anlayışı
 • Muhasebenin gelişimi – Muhasebenin bölümleri
 • Mali Tablolar
  • Bilanço
  • Varlıklar
   • Dönen Varlıklar
   • Duran Varlıklar
   • Borçlar
    • Kısa Vadeli Borçlar
    • Uzun Vadeli Borçlar
  • Özsermaye…
  • Gelir Tablosu
   • Gelirler
   • Giderler
  • Özkaynaklar Değişim Tablosu
  • Nakit akım tablosu
 • Mali tabloların birbirleriyle ilişkileri
  • Gelir Tablosu
  • Özkaynaklar Değişim Tablosu
  • Bilanço
 • Finansın fonksiyonları
 • Finansal analiz
  • Neden ve nasıl finansal performans ölçümü
  • Karşılaştırmalı tablolar analizi (Yatay analiz )
  • Yüzde yöntemi ile analiz (Dikey analiz)
  • Eğitim yüzdeleri yöntemi ile analiz (Trend analizi)
  • Oran (Rasyo) analizi
 • Karlılık
 • Likidite
 • Varlık kullanımı etkinliği oranları
 • Finansal kaldıraç (borçlanma) oranları
 • Pazar değeri ve oranları
 • Finansal Planlama ve Denetim
  • Finansal planlama yöntemleri
  • Finansal planlama aşamaları
 • Bütçe ve Bütçe yönetimi
  • Bütçe denetimi
 • Stratejik Yönetim ve Balanced Scorecard (kısaca)
 • Fonların Sağlanması
 • Fonların Yatırımı
 • Enflasyonun finansal kararlara etkisi

Eğitim Bilgileri :

 • Eğitimler Eğitimlerimiz düzenli olarak açılmaktadır. (15 kişi ile sınırlıdır)
 • Sertifika Eğitim süresinin % 80 ve üzerinde olan katılımlarda katılımcılarımıza “Başarı Sertifikası“ verilmektedir.
 • Eğitim Bedeli İçerisine Dahil Olanlar Öğle yemeği, eğitim dokümanları, ikramlar, katılım sertifikası dahildir.
 • Eğitim Rezervasyonu Aşağıdaki form ile ön kaydınız yapılmış olur. Formu doldurduktan sonra ön kaydınız yapılıp yapılmadığına dair bir e-mail gönderilir. Bu e-mail ile birlikte kesin kayıt formu ve ödeme bilgileri tarafınıza iletilir. Ödeme yapılmadan kesin kaydınız yapılmaz.
 • İndirim Koşulları Aynı firmadan 3 kişi katılımında %10 Aynı firmadan 4-5 kişi katılımında %15 Aynı firmadan 6’dan fazla kişi katılımında %20 Bireysel katılım için bilgi isteyiniz.
 • Eğitim Saatleri 10.00-17.0
 • Eğitim Yeri Otel- Taksim İstanbul
 • Eğitime Başvuru Formu

  Adınız (gerekli)

  Epostanız (gerekli)

  Telefon No (gerekli)

  Eğitim Adı

  İletiniz