Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanı

TANIM 

Bilgisayar sistemleri yolu ile elde edilen bilgileri yönetim ve işletme alanlarındaki sorunların çözümüne uygulayabilen kişidir.

GÖREVLER 

Hedeflere ulaşmak için kısa ve uzun dönemli planlar oluşturur,Yönetim bilişim sistemleri birimlerinde sistemin alt yapısını planlar,Sistem için gerekli donanım, yazılım ve personeli belirler ve bunların teminine çalışır,PC bilgisayar sistemini ve gerektiğinde Network ağ sistemini kurar, Sistemlerin çalışması sırasında karşılaşılan sorunları ve eksiklikleri saptayarak, çözüm yolları bulur,Teknolojideki gelişmeleri izleyerek donanım ve yazılımları güncelleştirir,İşletmelerin veriminin artırılması konularında bilimsel çalışma yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

Bilgisayar donanımı,Bilgisayar yazılımları,Büro makineleri,Büro malzemeleri.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

Yönetim bilişim sistemleri uzmanı olmak isteyenlerin;Üst düzeyde matematiksel düşünme ve analiz yeteneğine sahip,Bilgisayara ilgi duyan,Bir işi planlayabilen,Başkalarını etkileyebilen,Dikkatli ve sabırlı kişiler olmaları gerekmektedir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

Bu meslekte kişiler genellikle büro ortamında masa başında çalışmaktadırlar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

Bilginin eskiye oranla daha kapsamlı olması, çağdaş yöntem ve araçlarla işlenmesi zorunluluğundan dolayı günümüzde bu bölüme giderek artan bir gereksinim vardır. Kuruluşlar varlıklarını sürdürüp gelişmek, kendileri ile ilgili bilgileri üretme saklama, planlama ve değiştirme işlemlerini hızlı ve sağlıklı bir şekilde oluşturmak için bu alanda gelecek bilgileri kullanma zorunluluğu duymaktadır. Bu nedenle mezunlar çeşitli işletmeler ve resmi kuruluşların bilgi işlem merkezlerinde sistem geliştirme birimlerinde, proje geliştirme bölümlerinde, yazılım şirketlerinde ve danışmanlık bürolarında görev alabilirler.Bu meslekteki kişilere gittikçe artan bir talep olmasına karşın, ülkemizde bu mesleğe sahip kişilerin sayısı da oldukça azdır. Bu sahada işgücü açığı olduğu Devlet Planlama Teşkilatı raporunda da belirtilmiştir. Bu nedenle iş bulma olanakları çok yüksektir.Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü mezunlarının çalıştıkları bazı kuruluşlar; Finansbank, Toprak Bank, Microsoft, IBM Türk, Pfizer İlaçları, Arthur Andersen Danışmanlık, Akril Kimya.vb.

MESLEK EĞİTİMİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi Üniversitelere bağlı Fakültelerin “Yönetim Bilişim Sistemleri” bölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 

Bu bölüme girebilmek için, Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS)nda yeterli “Eşit Ağırlıklı (EA)” –Yüksekokullarda EA1, Fakültelerde EA2 Puanı puan almak gerekmektedir. MESLEK EĞİTİMİ Bilgi Yönetimi, Bilişim Yönetim, Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Genel İşletme, İş İdaresi, İşletme, İşletmecilik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Sekreterlik ön lisans programını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde “Yönetim Bilişim Sistemleri” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Üniversitelerin Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünde bir yıl İngilizce Hazırlık Programı, dört yıllık lisans öğrenimi olmak üzere toplam beş yıllık eğitimle bu mesleğin eğitimi verilmektedir. Ancak öğretim yılı başında verilen İngilizce Yeterlik sınavında başarılı olanlar veya üniversitelerin eşdeğerliğini kabul ettiği (son iki yılda alınmış olmak koşuluyla) TOEFL, TWE, IELTS, FCE, CPE (yabancı devletler tarafından yapılan İngilizce sınavları) sınavlarının birinde başarılı olduğunu kanıtlayanlar bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programından muaf tutulurlar.

MESLEKTE İLERLEME 

Bu mesleğin türkiyede yeni gelişiyor olmasından dolayı, bu konuda henüz somut bir bilgi yoktur. ancak üniversitelerin ilgili bölümlerince önümüzdeki yıllarda bu meslekte ilerleme olanaklarının yüksek olacağı belirtilmektedir.

BENZER MESLEKLER: 

Bilgisayar programcısı, Bilgisayar mühendisi, İşletmeci.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 

Öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağladığı kredi ve yurt imkanlarından yararlanabilirler. Ayrıca kamu ve özel kurumların sağladığı burs olanaklarından yararlanabilirler.
Kamu kesiminde çalışanlar, Devlet Memurları Yasasına göre, öğrenim düzeylerine uygun olarak teknik hizmetler sınıfından maaş ve yan ödeme alırlar.Özel kesimde çalışanlarda ise ücret, çalışılan firma ve konuma göre değişmektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili eğitim kurumları,Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.