YÖNETİM MUHASEBESİ VE RAPORLAMA SİSTEMLERİ EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI :

İşletme yönetimine, karar alma sürecinde veri ve bilgi akışının sağlanması, maliyet bilgilerinin analizi, bölüm ve yönetici performanslarının değerlendirilmesi ve üst yönetim raporlama süreçleri alanlarında katılımcılara güncel, uygulanabilir ve yararlı bilgilerin aktarılması, bu eğitimin amacını oluşturmaktadır .

KİMLER KATILABİLİR :

Muhasebe ve Finans Yöneticileri, muhasebe uzmanları, Raportörler ve Üst Yönetim Raporlamaları alanında kendilerini geliştirmek isteyen şirket çalışanları

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • Yönetim Muhasebesi kavramı ve işletme yönetimindeki yeri
 • Yönetim karar alma aracı olarak Maliyet bilgileri
 • Finansal planlama ve Yönetim Muhasebesi
 • İşletme Denetimi ve Yönetim Muhasebesi
 • Kar planlaması
 • Maliyet – Hacim – Kar Analizleri
 • İşletme Faaliyet başa başının hesaplanması
 • Sabit ve Değişken Maliyetler ve Maliyet Yönetimi
 • İşletmelerde raporlama ve iç kontrol sistemleri
 • Bütçe raporları ve Finansal denetim
 • Yönetici etkinliğinin ve bölüm performanslarının izlenmesi, ölçülmesi ve raporlanması
 • Çalışma Sermayesi verimliliği ve Çalışma Sermayesi Yönetimi
 • Üst Yönetim Raporlamalar Menüsü örnekleri
 • Görsel ve grafiksel yönetim raporları
 • İşletmelerde satış ve indirim kampanyalarının izlenmesi, analizi ve yorumlanması
 • Kritik Hedefler Tablosu
 • Sorumluluk merkezleri ve sorumluluk muhasebesi
 • İşletmelerde Katma Değer Analizleri ve Katma Değer Kullanım Tabloları
 • Uygulama Örnekleri

basvuruformu

Eğitime Başvuru Formu

  Adınız (gerekli)

  Epostanız (gerekli)

  Telefon No (gerekli)

  Eğitim Adı

  İletiniz