Zeytin Endüstrisi Teknikeri

TANIM 

Zeytin ve zeytin ürünlerinin (sofralık zeytin, zeytin yağı, prina yağı, sabun, prina ve zeytin yaprağı çayı) sağlık koşullarına uygun olarak üretilmesi, ambalajlanması ve tüketiciye ulaştırılmasını sağlayan, kimyasal ve mikrobiyolojik analizler yapan, elde edilen sonuçları inceleyip, değerlendiren ve karşılaşılan sorunlara çözümler bulan ara meslek elemanıdır.

GÖREVLER 

Sofralık zeytin (siyah zeytin, yeşil zeytin) işlenmesinde çeşitli teknikleri kullanır.Kaliteli zeytin yağı üretilmesinde çeşitli teknikleri bilir ve uygular. Zeytin ve zeytin yağının sağlığa uygunluğunu ve kalitesini kontrol için zeytinlerden ve katkı maddelerinden örnekler alır.Laboratuarlarda değişik analiz yöntemlerini (kimyasal ve duyusal) kullanarak analiz yapar.Çıkan sonuçları değerlendirir, raporlar düzenleyerek ilgililere bildirir.İstatistiksel bilgilerin elde edilmesi ve yorumlanmasında yardımcı olur.Zeytin çeşitlerinin tanınması, kültürel işlemler, hasat ve zirai mücadele gibi zeytin bahçeleri işletmeciliği ile ilgili işlerde görev alır.Çalıştıkları işletmelerde üretimin hijyen şartlara uygun olmasını sağlar. Üretilen ürünlerin, usulüne uygun olarak paketlenmesini sağlar ve paketleme işleminin düzenliliğini kontrol eder.Çalıştığı kuruluşta amiri ile sorumluluğunu taşıdığı kişiler arasında iletişimin sağlanmasında rol oynar.İşletmede uyulması gereken mevzuatı (Türk Gıda Kodeksi,TSE vb.) bilir ve yapılan işlemlerde bu mevzuatları esas alır.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

Gıda mevzuatı ile ilgili yasa, tüzük ve yönetmelikler,Laboratuar malzemeleri,Kimyasal maddeler,
Bilgisayar,Zeytin ve zeytinyağı üretiminde kullanılan alet ve makineler.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER 

Zeytin endüstrisi teknikeri olmak isteyenlerin;Normal düzeyde genel yeteneğe sahip,İlgili yönergeleri izleyebilen,Gözleri sağlam ve görme gücü yüksek,Dokunma, koku alma, tat alma keskinliği olan,Kimya, biyoloji ve bitki yetiştirme konularına ilgili,Dikkatli ve sorumluluk sahibi kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

Zeytin endüstrisi teknikeri; zeytin ve zeytin yağı üreten fabrika ve atölyeler, zeytin bahçeleri ile laboratuarlarda görev yapar. Laboratuar ortamı temiz olmakla birlikte, üretim yapılan yer sıcaksoğuk, rutubetli ve kokulu olabilir. Meslek genel olarak ayakta icra edilir. Meslek elemanları gıda mühendisleri, kimya mühendisleri ve ziraat mühendisleri ile koordineli çalışırlar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

Zeytin endüstrisi teknikeri, sofralık zeytin ve zeytinyağı işletmeleri ile büyük zeytin yetiştirme işletmelerinde çalışır.Bunun yanı sıra, temel laboratuar bilgileri sayesinde üretim sektöründe faaliyet gösteren çeşitli işletmelerde tekniker veya mikrobiyoloji laboratuarlarında laborant olarak çalışabileceği gibi, Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığına bağlı Kurumlarda da görev alabilirler.Zeytin ve zeytinden elde edilen ürünlerdeki artış bu mesleğe olan talebi sürekli olarak artıracaktır. Meslek elemanlarının iş bulma olanakları, zeytin yetiştirilen bölgelerde çok yüksektir. Eğitimini aldıkları konularda kendi işyerini kurabilirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER 

Mesleğin eğitimi;Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksek Okulu “Zeytin Endüstrisi” programında verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI 

Meslek Liselerinin “Çay Teknolojisi, Genel Ziraat, Makine (Tarım Meslek Lisesi), MakineTarım Teknolojisi, Peyzaj, Süs Bitkileri, Tarım, Tarım Teknolojisi, Ziraat” bölümünden mezun olanlar “Zeytin Endüstrisi” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Eşit Ağırlık ” (EA1)” puanı almaları gerekir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ 

Zeytin endüstrisi programlarında önlisans düzeyinde 4 yarıyıllık dönemlerden oluşan 2 yıl süreli eğitim verilmektedir.Birinci sınıf, 1. Yarıyılda; MatematikI, Analitik Kimya, Zeytin Tarımı, Mikrobiyoloji, Türk Dili I, Atatürk İlkeleri ve İnkılap TarihiI, Yabancı DilI (İngilizce), Bilgisayar (Donanım ve İşletim Sistemleri),2. Yarıyılda; MatematikII, Zeytin TarımıII, MikrobiyolojiII, Gıda Kimyası, Hijyen ve Sanitasyon, Türk DiliII, Atatürk İlkeleri ve İnkılap TarihiII, Yabancı DilII (İngilizce),İkinci sınıf, 3. Yarıyılda; Kimya ve MikrobiyolojiII, Zeytinyağı Kimyası, Sofralık Zeytin Üretim Teknolojisi ve Zeytinyağı Üretim Teknolojisi derslerinin yanı sıra seçmeli ders olarak; Girişimcilik, Gıda Mevzuatı ile Kalite Güvence ve Standartlar,4. Yarıyılda; Kimya ve MikrobiyolojiIII, Zeytinyağı Üretim Makineleri, Sofralık Zeytin ve Yağ Analiz Yöntemleri, Zeytin Atıklarının Değerlendirilmesi, Organik Tarım ve Uygulamaları, Zeytin Besin Değeri ve Sağlık derslerinin yanı sıra seçmeli ders olarak; Ekonomi, Çevre ve Ekoloji dersleri okutulmaktadır.1. ve 2. sınıflarda toplam 60 işgünü işletmelerde staj yapma zorunluluğu vardır. 

MESLEKTE İLERLEME 

“Zeytin Endüstrisi” ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’ da başarılı oldukları takdirde “Kültür Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması ile Ziraat Mühendisliği” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.Bunun yanı sıra, çalıştıkları işyerinde gösterdikleri performansa ve edindikleri bilgi ve beceriye bağlı olarak yönetim kademelerinde de görev alabilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU 

EĞİTİM SÜRESİNCE Mesleki eğitim süresince herhangi bir kazanç söz konusu değildir. İsteyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenim kredisinden yararlanabilirler. Kurumun yurtlarında barınma ihtiyaçlarını karşılayabilirler.Vakıfların, kamu ve özel kurum ve kuruluşların sağladığı burslardan da yararlanabilirler.EĞİTİM SONRASI Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre aylık alırlar. Ücretler kıdeme göre ve yıllık belirlenen oranlarda artış göstermektedir.Zeytin ve yağ sanayi ile ilgili özel sektör kuruluşlarında ara teknik eleman olarak görev yapan meslek elamanları ise işverenlerle yaptıkları anlaşmalara veya sözleşmelere göre değişik miktarlarda ücret alabilmektedirler.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER 

İlgili Eğitim Kurumları,Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, Bünyesinde meslek danışma merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.